Logo

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt -Evenstad 11. september

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

 

Kurset blir avholdt i møterom Ole Olsen på campus Evenstad. Kurset er åpent for alle som ønsker å ta kurset i tillegg til de som tar kurset igjennom faget biomedisin. 

Om du er student og ønsker å ta kurset så husk å velg "student billett"

Om du ikke er student velger du "kursavgift"

 

Alle "Studentbilletter" vil bli kontrollert, og har man valgt denne billetten uten å være student vil du bli etterfakturert.

Er det spørsmål til dette er det bare å ta kontakt på epost: oj@skogkurs.no

Generelt:

Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.

Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

 • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
 • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

 

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å bli godkjent feltkontrollør.

 

Kursinnhold:

 • Lovverk og administrative bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjorteviltets anatomi, fysiologi og adferd
 • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
 • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

Instruktører:
Andreas Helbæk, Skogkurs
Urd Langeland, Mattilsynet

Map displaying event location

Høyskolen Innlandet, Evenstad

Anne Evenstads Vei 80, 2480 Koppang, Norge

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt -Evenstad 11. september

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt -Evenstad 11. september

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

 

Kurset blir avholdt i møterom Ole Olsen på campus Evenstad. Kurset er åpent for alle som ønsker å ta kurset i tillegg til de som tar kurset igjennom faget biomedisin. 

Om du er student og ønsker å ta kurset så husk å velg "student billett"

Om du ikke er student velger du "kursavgift"

 

Alle "Studentbilletter" vil bli kontrollert, og har man valgt denne billetten uten å være student vil du bli etterfakturert.

Er det spørsmål til dette er det bare å ta kontakt på epost: oj@skogkurs.no

Generelt:

Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.

Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

 • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
 • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

 

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å bli godkjent feltkontrollør.

 

Kursinnhold:

 • Lovverk og administrative bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjorteviltets anatomi, fysiologi og adferd
 • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
 • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

Instruktører:
Andreas Helbæk, Skogkurs
Urd Langeland, Mattilsynet