Logo

Kriseledelse og krisekommunikasjon

Tuesday 24 September

09:00 – 15:00

Torggata 2

Torggata 2, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Medier24

Hva er egentlig en krise, og er du forberedt på å møte den?

Bli med på kurs om kriseledelse og krisekommunikasjon og lær og få tips av to som har ledet og stått i flere alvorlige kriser og kan fortelle om hvordan de håndterte dem. Det er ikke mange i Norge som har den realkompetansen som Birgitte Lange og Siv Meisingset tilbyr i sitt heldagskurs rettet spesielt mot ledere. Her lærer du om kriseledelse og krisekommunikajon i ett og samme kurs. 


Målgruppen for dette kurset er ledere.

Kursledere denne dagen er Birgitte Lange og Siv Meisingset. 

Birgitte Lange har vært leder og toppleder i 25 år. Birgitte var en del av toppledelsen i fire store kriser; asylkrisen 2015, pandemien 2020, krigen i Ukraina i 2022 og hun kom under beleiring i Gaza våren 2023 med Redd Barnas styre. Hun vil dele relevante erfaringer fra disse krisene og lederutfordringer knyttet til disse. 

På kurset vil Birgitte lære deg mer om: 

 • Hva er en krise?
 • Krisens fire faser
 • Hva er toppledelsens ansvar i kriser?
 • Når skal du sette krisestab og hva er krisestabens roller? 


Birgitte har inntil nylig vært generalsekretær i Redd Barna og også sittet i den internasjonale toppledergruppen i Save the Children International. Hun var før det assisterende direktør i UDI og har hatt lederstillinger i Kulturdepartementet, Riksrevisjonen og Kirkens Bymisjon. 

Hun er en hyppig benyttet foredragsholder om ledelse og har de siste årene skrevet fast om ledelse i Dagens Næringsliv. Hun holder jevnlig kurs og foredrag om kriseledelse.Hun er også forfatter av fire bøker og har deltatt i en rekke podcaster om ledelse. Du finner mer informasjon om henne på www.birgittelange.no.


Siv Meisingset har meget lang erfaring som både journalist i NRK og som toppleder innen kommunikasjon i organisasjoner som SAS, Norges Bank, Plan International Norge og Oslo politidistrikt. Siv har vært sentral i håndteringen av flere kriser som for eksempel SAS-ulykken i Linate der 118 mennesker mistet livet, hun var kommunikasjonsdirektør i Norges Bank under finanskrisen og hun var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget etter tsunamien i sørøst Asia og var med og skrive en rapport om regjeringens håndtering. Siv var kommunikasjonsdirektør i Oslo politidistrikt under Pride skytingen i Oslo for to år siden. 

I kurset gir Siv deg konkrete tips til hvordan håndtere kommunikasjon i ei krise og bevare omdømmet til bedriften:

 • Ulike typer kriser
 • Suksesskriteriene for en god kommunikasjonshåndtering
 • Betydningen av tilgjengelighet og god budskapsformidling
 • Viktigheten av intern kommunikasjon
 • Hvordan lage en god kriseplan som fungerer for kommunikasjon og tiltakskort for de som jobber med kommunikasjon 


Siv lager også podcasten Kriserådet som gir gode tips om kriseberedskap og krisekommunikasjon.

Kurset er casebasert, og du får oppgaver underveis.

Pris: eks. mva 5990,- (dette inkluderer: lunsj, kaffe og snacks gjennom dagen)

Dato: 24. september

Sted: Torggata 2, 0181 Oslo

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss via e-post event@partner24.no

Håper vi ses!Map displaying event location

Torggata 2

Torggata 2, Oslo, Norge

Kriseledelse og krisekommunikasjon

Kriseledelse og krisekommunikasjon

Tuesday 24 September

09:00 – 15:00

Torggata 2

Torggata 2, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Medier24

Hva er egentlig en krise, og er du forberedt på å møte den?

Bli med på kurs om kriseledelse og krisekommunikasjon og lær og få tips av to som har ledet og stått i flere alvorlige kriser og kan fortelle om hvordan de håndterte dem. Det er ikke mange i Norge som har den realkompetansen som Birgitte Lange og Siv Meisingset tilbyr i sitt heldagskurs rettet spesielt mot ledere. Her lærer du om kriseledelse og krisekommunikajon i ett og samme kurs. 


Målgruppen for dette kurset er ledere.

Kursledere denne dagen er Birgitte Lange og Siv Meisingset. 

Birgitte Lange har vært leder og toppleder i 25 år. Birgitte var en del av toppledelsen i fire store kriser; asylkrisen 2015, pandemien 2020, krigen i Ukraina i 2022 og hun kom under beleiring i Gaza våren 2023 med Redd Barnas styre. Hun vil dele relevante erfaringer fra disse krisene og lederutfordringer knyttet til disse. 

På kurset vil Birgitte lære deg mer om: 

 • Hva er en krise?
 • Krisens fire faser
 • Hva er toppledelsens ansvar i kriser?
 • Når skal du sette krisestab og hva er krisestabens roller? 


Birgitte har inntil nylig vært generalsekretær i Redd Barna og også sittet i den internasjonale toppledergruppen i Save the Children International. Hun var før det assisterende direktør i UDI og har hatt lederstillinger i Kulturdepartementet, Riksrevisjonen og Kirkens Bymisjon. 

Hun er en hyppig benyttet foredragsholder om ledelse og har de siste årene skrevet fast om ledelse i Dagens Næringsliv. Hun holder jevnlig kurs og foredrag om kriseledelse.Hun er også forfatter av fire bøker og har deltatt i en rekke podcaster om ledelse. Du finner mer informasjon om henne på www.birgittelange.no.


Siv Meisingset har meget lang erfaring som både journalist i NRK og som toppleder innen kommunikasjon i organisasjoner som SAS, Norges Bank, Plan International Norge og Oslo politidistrikt. Siv har vært sentral i håndteringen av flere kriser som for eksempel SAS-ulykken i Linate der 118 mennesker mistet livet, hun var kommunikasjonsdirektør i Norges Bank under finanskrisen og hun var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget etter tsunamien i sørøst Asia og var med og skrive en rapport om regjeringens håndtering. Siv var kommunikasjonsdirektør i Oslo politidistrikt under Pride skytingen i Oslo for to år siden. 

I kurset gir Siv deg konkrete tips til hvordan håndtere kommunikasjon i ei krise og bevare omdømmet til bedriften:

 • Ulike typer kriser
 • Suksesskriteriene for en god kommunikasjonshåndtering
 • Betydningen av tilgjengelighet og god budskapsformidling
 • Viktigheten av intern kommunikasjon
 • Hvordan lage en god kriseplan som fungerer for kommunikasjon og tiltakskort for de som jobber med kommunikasjon 


Siv lager også podcasten Kriserådet som gir gode tips om kriseberedskap og krisekommunikasjon.

Kurset er casebasert, og du får oppgaver underveis.

Pris: eks. mva 5990,- (dette inkluderer: lunsj, kaffe og snacks gjennom dagen)

Dato: 24. september

Sted: Torggata 2, 0181 Oslo

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss via e-post event@partner24.no

Håper vi ses!