Logo

Søndagsskolen Norges generalforsamling 2024

About the event

Organizer: Søndagsskolen Norge

Generalforsamling er for representanter fra lokale grupper, innmeldte og betalende medlemmer fra 12 år og oppover (minimum innmeldt i 2024), tillitsvalgte og ansatte i Søndagsskolen Norge. Det vil ikke være noe eget opplegg for barn under 12 år, men tilrettelagt for ungdom mellom 12-17 år, se mer info på vår nettside: www.sondagsskolen.no

Program
Lørdag 16.11.24
Registrering er mulig fra kl. 10, eller i pause etter åpningsmøte.
NB! Ingen felles program før åpningsmøte kl. 12.
kl 12.00 Åpningsmøte med lek og moro
kl 13.00-14.00 Lunsj
kl 14:00 Seminar Sprell Levende og Aldri Alene
kl 15.30-18.30 Forhandlinger
kl 18.30 Middag
kl 20.30 Kveldssamling  inkl. konsert med Seven-jentene, smågodt og popcorn
kl 22.00 God natt

Søndag 17.11.24
Kl. 10.00 Messy Church gudstjeneste på hotellet
kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.00 Takk for nå og vel hjem med eksklusive rabatter fra butikken samt pedagogisk materiell, gjelder kun for de som er til stede.

Kostnader:
Fullpensjon med overnatting i enkelt / dobbeltrom lørdag til søndag:
12-17 år: kr 300,- per barn (rabattert pris)
18-26 år: kr 500,- per person (rabattert pris)
27 år eller eldre: kr 1.000,- per person

Dagpakke lørdag uten overnatting:
0-26 år: samme pris som over grunnet allerede rabattert pris
27 år eller eldre: kr 750,- per person

Andre kostnader som den enkelte betaler selv:
- Uttak fra minibar eller annet kjøp på hotellet
- Parkering
- Reiseutgifter, inkl. shuttlebuss tur/retur Gardermoen
Se mer info på vår nettside ang. reisestøtte.
Søknad sendes på e-post til susanne.stendal@sondagsskolen.no

Politiattest:
Som hovedleder i et lokallag (barnegruppe) må du vise politiattest, og sørge for at medledere også gjør det.
Ta evt. kontakt med oss.

Hvem har stemmerett på GF 2024?
Gjeldende grunnregler: «§ 2.2 Sammensetning og stemmerett. Følgende har stemmerett på generalforsamlingen:
- to representanter fra hver lokal søndagsskole/barnegruppe med minimum ett betalende medlem. Representantene velges blant søndagsskolen/ barnegruppens medlemmer over 12 år. Lokale søndagsskoler/barnegrupper med flere enn 30 betalende medlemmer kan sende tre representanter med stemmerett
- betalende medlemmer mellom 12-26 år
- landsstyrets medlemmer og varamedlemmer
- seks ansatte representanter valgt av ansatte i Søndagsskolen Norge.»

Spørsmål? Ta kontakt med Elisabeth L. Christiansen på elisabeth@sondagsskolen.no eller ring/sms 90544826

Map displaying event location

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7, 2067 Jessheim, Norge

Søndagsskolen Norges generalforsamling 2024

Søndagsskolen Norges generalforsamling 2024

About the event

Organizer: Søndagsskolen Norge

Generalforsamling er for representanter fra lokale grupper, innmeldte og betalende medlemmer fra 12 år og oppover (minimum innmeldt i 2024), tillitsvalgte og ansatte i Søndagsskolen Norge. Det vil ikke være noe eget opplegg for barn under 12 år, men tilrettelagt for ungdom mellom 12-17 år, se mer info på vår nettside: www.sondagsskolen.no

Program
Lørdag 16.11.24
Registrering er mulig fra kl. 10, eller i pause etter åpningsmøte.
NB! Ingen felles program før åpningsmøte kl. 12.
kl 12.00 Åpningsmøte med lek og moro
kl 13.00-14.00 Lunsj
kl 14:00 Seminar Sprell Levende og Aldri Alene
kl 15.30-18.30 Forhandlinger
kl 18.30 Middag
kl 20.30 Kveldssamling  inkl. konsert med Seven-jentene, smågodt og popcorn
kl 22.00 God natt

Søndag 17.11.24
Kl. 10.00 Messy Church gudstjeneste på hotellet
kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.00 Takk for nå og vel hjem med eksklusive rabatter fra butikken samt pedagogisk materiell, gjelder kun for de som er til stede.

Kostnader:
Fullpensjon med overnatting i enkelt / dobbeltrom lørdag til søndag:
12-17 år: kr 300,- per barn (rabattert pris)
18-26 år: kr 500,- per person (rabattert pris)
27 år eller eldre: kr 1.000,- per person

Dagpakke lørdag uten overnatting:
0-26 år: samme pris som over grunnet allerede rabattert pris
27 år eller eldre: kr 750,- per person

Andre kostnader som den enkelte betaler selv:
- Uttak fra minibar eller annet kjøp på hotellet
- Parkering
- Reiseutgifter, inkl. shuttlebuss tur/retur Gardermoen
Se mer info på vår nettside ang. reisestøtte.
Søknad sendes på e-post til susanne.stendal@sondagsskolen.no

Politiattest:
Som hovedleder i et lokallag (barnegruppe) må du vise politiattest, og sørge for at medledere også gjør det.
Ta evt. kontakt med oss.

Hvem har stemmerett på GF 2024?
Gjeldende grunnregler: «§ 2.2 Sammensetning og stemmerett. Følgende har stemmerett på generalforsamlingen:
- to representanter fra hver lokal søndagsskole/barnegruppe med minimum ett betalende medlem. Representantene velges blant søndagsskolen/ barnegruppens medlemmer over 12 år. Lokale søndagsskoler/barnegrupper med flere enn 30 betalende medlemmer kan sende tre representanter med stemmerett
- betalende medlemmer mellom 12-26 år
- landsstyrets medlemmer og varamedlemmer
- seks ansatte representanter valgt av ansatte i Søndagsskolen Norge.»

Spørsmål? Ta kontakt med Elisabeth L. Christiansen på elisabeth@sondagsskolen.no eller ring/sms 90544826