Logo

Bli sett-konferansen 2024

4 November 09:00 –

5 November 16:00

Grand hotell-Oslo

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo, Norge

About the event

Organizer: BLI SETT-NORGE

Kontaktinfo: bli-sett@outlook.com 


Arrangørkontakter:

Kjell T. Hagen -Daglig leder BSN

Odd Asbjørn Pedersen -Styreleder BSN

Marianne Smith Magelie -Ett slag av gangen


Facebook: https://www.facebook.com/events/1304820663512417

Instagram: https://www.instagram.com/blisett.norge


Mandag 4. november 2024

Fokus: Økonomiske og sosiale kostnader ved utenforskap – Strategier og løsninger


Tema:

UTENFORSKAPETS PRIS

Å utforske og fremme kostnadseffektive forebyggende tiltak for et mer inkluderende samfunn.


Klokkeslett:

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe


10:00 – 10:15 Åpning - Velkommen og introduksjon til konferansen


10:15 – 10:35 "Refleksjoner om utenforskapet fra arbeidslivet i Norge" Med gjesteforeleser: Ulf Andersen, Statistikksjef i NAV


10:35 – 11:00 "Nye strategier for inkludering – NAVs rolle og initiativer" Med gjesteforeleser: Maria S. Walberg, Direktør NAV Oslo


11:00 – 11:15 Pause og nettverksbygging


11:15 – 11:45 Gjesteforelesere fra Kriminalomsorgen "Kriminalitet og utenforskap: En kompleks sammenheng


11:45 – 12:30 Lunsj


12:30 – 13:15 Politisk perspektiv "Forebyggende politikk: En investering i et mer inkluderende samfunn" Med blant annet gjesteforeleser: Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for SP


13:15 – 13:30

Pause og nettverksbygging


Etter pausen:

13:30 – 14:15 Tiltak mot utenforskap:

• Ett slag av gangen (ESAG): Bruker golfbanen som mestringsarena.

• Nettverk etter soning (Røde Kors): Et tilbud til tidligere straffedømte.

• Imprints - Senter for Forebygging av Voldelig Ekstremisme: Mobiliserer og knytter ressurser for å bekjempe radikalisering.


14:15 – 14:30 Pause og nettverksbygging


14:30 – 15:00 Marie-Lisbet Amundsen, professor i spesialpedagogikk


15:00 – 15:45 Paneldebatt: "Sammen mot en løsning – Hvordan kan vi redusere sosialt og økonomisk utenforskap?


15:45 – 16:00 Veien videre

Avslutning og mingling


Tirsdag 5. november 2024

Tema: MOBBING OG UTENFORSKAP

Visjon: Fremme verdien av samhandling på tvers av fag og erfaring for fremtidige tjenester.


Klokkeslett:

09:00 – 09:15 Velkomst - Kort introduksjon og målsetting for dagen


09:15 – 10:00 Mobberen & Offeret" Med Kathrine Neegaard og Eddy Lyshaug


10:00 – 10:10 Pause


10.10 – 11:00 Trygghet + Motivasjon = Utvikling" Med Eddy Lyshaug


11:00 – 11:15 Erfaringsdeling - En ungdoms reise gjennom mobbingens konsekvenser


11:15 – 11:45 Bengt og Monica Frantzen "Emely-reformen" - Foreldrenes kamp etter tragisk tap


11:45 – 12:00 Marie-Lisbet Amundsen, professor i spesialpedagogikk


12:00 – 13:00 Lunsj


13:00 – 14:00 Alexander Skadberg - "Fra problembarn til problemløser"


14:00 – 14:15 Pause


14:15 – 15:00 Paneldebatt/Sofaprat "Sammen mot mobbing - veien videre"


15.00 Avslutning - Oppsummering og takk for i dag


Målgruppe for «Bli sett-konferansen 2024

Andre med innflytelse på utenforskap:


Politikere og beslutningstagere

• Bedriftsledere og HR-personell Fagfolk som jobber med utenforskap:

• Lærere og skoleansatte • Skoleledere og administrativt personell • Helsepersonell


De som jobber med å forebygge utenforskap:

• Frivillige

• Engasjerte borgere De som ønsker mer kunnskap om utenforskap:

• Studenter og forskere

• Foreldre og foresatte


Personer berørt av utenforskap:

• Ungdom


Bli med å gjøre en forskjell! Bli sett-konferansen 2024 er en viktig møteplass for alle som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn.


Vi håper å se deg der!

Map displaying event location

Grand hotell-Oslo

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo, Norge

Bli sett-konferansen 2024

Bli sett-konferansen 2024

4 November 09:00 –

5 November 16:00

Grand hotell-Oslo

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo, Norge

About the event

Organizer: BLI SETT-NORGE

Kontaktinfo: bli-sett@outlook.com 


Arrangørkontakter:

Kjell T. Hagen -Daglig leder BSN

Odd Asbjørn Pedersen -Styreleder BSN

Marianne Smith Magelie -Ett slag av gangen


Facebook: https://www.facebook.com/events/1304820663512417

Instagram: https://www.instagram.com/blisett.norge


Mandag 4. november 2024

Fokus: Økonomiske og sosiale kostnader ved utenforskap – Strategier og løsninger


Tema:

UTENFORSKAPETS PRIS

Å utforske og fremme kostnadseffektive forebyggende tiltak for et mer inkluderende samfunn.


Klokkeslett:

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe


10:00 – 10:15 Åpning - Velkommen og introduksjon til konferansen


10:15 – 10:35 "Refleksjoner om utenforskapet fra arbeidslivet i Norge" Med gjesteforeleser: Ulf Andersen, Statistikksjef i NAV


10:35 – 11:00 "Nye strategier for inkludering – NAVs rolle og initiativer" Med gjesteforeleser: Maria S. Walberg, Direktør NAV Oslo


11:00 – 11:15 Pause og nettverksbygging


11:15 – 11:45 Gjesteforelesere fra Kriminalomsorgen "Kriminalitet og utenforskap: En kompleks sammenheng


11:45 – 12:30 Lunsj


12:30 – 13:15 Politisk perspektiv "Forebyggende politikk: En investering i et mer inkluderende samfunn" Med blant annet gjesteforeleser: Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for SP


13:15 – 13:30

Pause og nettverksbygging


Etter pausen:

13:30 – 14:15 Tiltak mot utenforskap:

• Ett slag av gangen (ESAG): Bruker golfbanen som mestringsarena.

• Nettverk etter soning (Røde Kors): Et tilbud til tidligere straffedømte.

• Imprints - Senter for Forebygging av Voldelig Ekstremisme: Mobiliserer og knytter ressurser for å bekjempe radikalisering.


14:15 – 14:30 Pause og nettverksbygging


14:30 – 15:00 Marie-Lisbet Amundsen, professor i spesialpedagogikk


15:00 – 15:45 Paneldebatt: "Sammen mot en løsning – Hvordan kan vi redusere sosialt og økonomisk utenforskap?


15:45 – 16:00 Veien videre

Avslutning og mingling


Tirsdag 5. november 2024

Tema: MOBBING OG UTENFORSKAP

Visjon: Fremme verdien av samhandling på tvers av fag og erfaring for fremtidige tjenester.


Klokkeslett:

09:00 – 09:15 Velkomst - Kort introduksjon og målsetting for dagen


09:15 – 10:00 Mobberen & Offeret" Med Kathrine Neegaard og Eddy Lyshaug


10:00 – 10:10 Pause


10.10 – 11:00 Trygghet + Motivasjon = Utvikling" Med Eddy Lyshaug


11:00 – 11:15 Erfaringsdeling - En ungdoms reise gjennom mobbingens konsekvenser


11:15 – 11:45 Bengt og Monica Frantzen "Emely-reformen" - Foreldrenes kamp etter tragisk tap


11:45 – 12:00 Marie-Lisbet Amundsen, professor i spesialpedagogikk


12:00 – 13:00 Lunsj


13:00 – 14:00 Alexander Skadberg - "Fra problembarn til problemløser"


14:00 – 14:15 Pause


14:15 – 15:00 Paneldebatt/Sofaprat "Sammen mot mobbing - veien videre"


15.00 Avslutning - Oppsummering og takk for i dag


Målgruppe for «Bli sett-konferansen 2024

Andre med innflytelse på utenforskap:


Politikere og beslutningstagere

• Bedriftsledere og HR-personell Fagfolk som jobber med utenforskap:

• Lærere og skoleansatte • Skoleledere og administrativt personell • Helsepersonell


De som jobber med å forebygge utenforskap:

• Frivillige

• Engasjerte borgere De som ønsker mer kunnskap om utenforskap:

• Studenter og forskere

• Foreldre og foresatte


Personer berørt av utenforskap:

• Ungdom


Bli med å gjøre en forskjell! Bli sett-konferansen 2024 er en viktig møteplass for alle som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn.


Vi håper å se deg der!