Logo

Bedriftsbesøk - Produksjon og bruk av data hos Rygene

About the event

Organizer: InnoTre

I samarbeid med Rygene - Smith & Thommesen inviterer vi interesserte medlemmer til bedriftsbesøk, med dialog og erfaringsdeling om høyaktuelle tema:  Produksjon, styring, regulering og bruk av data.

Vi byr på:

- Lunsj
- Omvisning
- Info om status etter prosjektet Data som ressurs, der Rygene var en av deltakerbedriftene

Målgruppe:

Ansatte i medlemsvirksomhetene som temaet er relevant for

(foto: Rygene - Smith & Thommesen)

Map displaying event location

Bedriftsbesøk - Digitalisering hos Rygene

Rygene-Smith & Thommesen AS, Sandbergveien, Rykene, Norge

Bedriftsbesøk - Produksjon og bruk av data hos Rygene

Bedriftsbesøk - Produksjon og bruk av data hos Rygene

About the event

Organizer: InnoTre

I samarbeid med Rygene - Smith & Thommesen inviterer vi interesserte medlemmer til bedriftsbesøk, med dialog og erfaringsdeling om høyaktuelle tema:  Produksjon, styring, regulering og bruk av data.

Vi byr på:

- Lunsj
- Omvisning
- Info om status etter prosjektet Data som ressurs, der Rygene var en av deltakerbedriftene

Målgruppe:

Ansatte i medlemsvirksomhetene som temaet er relevant for

(foto: Rygene - Smith & Thommesen)