Logo

Lærerkurs: Å undervise om kontroversielle tema i skolen med søkelys på Israel-Palestina

About the event

Organizer: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Torsdag 12. september kl. 09.00-16.00 inviterer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter til lærerkurs. Kurset er et samarbeid med HL-senteret i Oslo, og handler om å undervise om kontroversielle tema i skolen med søkelys på Israel-Palestina.


Hvordan håndterer man samtalen om kontroversielle temaer i klasserommet? Hvilke utfordringer står lærere overfor i møte med den pågående krigen i Gaza? 

Dette kurset gir lærere kompetanse i undervisning om og håndtering av kontroversielle temaer generelt, og tilbyr spesifikt kunnskap om Israel-Palestina. 

Kursets  temaer 

- Kontroversielle temaer og demokratilæring 

Strategier for undervisning om temaer det er stor uenighet om, samt fallgruver og muligheter ved slik undervisning. 

- Tema Israel – Palestina: pedagogiske tilnærminger 

Ulike perspektiver på konflikten (multiperspektivitet) med metodiske og didaktiske strategier for undervisning. 

- Antisemittisme og muslimfiendtlighet i lys av krigen 

Om hvordan antisemittisme og muslimfiendtlighet kan aktualiseres i norske klasserom, og hva som kan gjøre at barn og unge i Norge opplever utenforskap. 

- Holocaust som referansepunkt i konflikten 

Om historiebruk rundt Holocaust i ulike fortellinger og tolkninger av konflikten.

- Lærerens panikkøyeblikk 

Verktøy for refleksjon og håndtering av utfordrende situasjoner i klasserommet. 

 

Praktisk informasjon  

Tid: 12. september 2024 kl. 09.00-16.00

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Kurset er gratis og gjennomføres som en heldags workshop. Det serveres lunsj. Kurset er rettet mot lærere og skoleansatte.

Kurset er et samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter).

Ønsker du å vite mer?

Send e-post til kurstilbud@hlsenteret.no for mer informasjon om kurset. For praktiske spørsmål, ta kontakt på es@arkivet.no.

Map displaying event location

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Vesterveien 4, 4616 Kristiansand, Norge

Lærerkurs: Å undervise om kontroversielle tema i skolen med søkelys på Israel-Palestina

About the event

Organizer: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Torsdag 12. september kl. 09.00-16.00 inviterer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter til lærerkurs. Kurset er et samarbeid med HL-senteret i Oslo, og handler om å undervise om kontroversielle tema i skolen med søkelys på Israel-Palestina.


Hvordan håndterer man samtalen om kontroversielle temaer i klasserommet? Hvilke utfordringer står lærere overfor i møte med den pågående krigen i Gaza? 

Dette kurset gir lærere kompetanse i undervisning om og håndtering av kontroversielle temaer generelt, og tilbyr spesifikt kunnskap om Israel-Palestina. 

Kursets  temaer 

- Kontroversielle temaer og demokratilæring 

Strategier for undervisning om temaer det er stor uenighet om, samt fallgruver og muligheter ved slik undervisning. 

- Tema Israel – Palestina: pedagogiske tilnærminger 

Ulike perspektiver på konflikten (multiperspektivitet) med metodiske og didaktiske strategier for undervisning. 

- Antisemittisme og muslimfiendtlighet i lys av krigen 

Om hvordan antisemittisme og muslimfiendtlighet kan aktualiseres i norske klasserom, og hva som kan gjøre at barn og unge i Norge opplever utenforskap. 

- Holocaust som referansepunkt i konflikten 

Om historiebruk rundt Holocaust i ulike fortellinger og tolkninger av konflikten.

- Lærerens panikkøyeblikk 

Verktøy for refleksjon og håndtering av utfordrende situasjoner i klasserommet. 

 

Praktisk informasjon  

Tid: 12. september 2024 kl. 09.00-16.00

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Kurset er gratis og gjennomføres som en heldags workshop. Det serveres lunsj. Kurset er rettet mot lærere og skoleansatte.

Kurset er et samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter).

Ønsker du å vite mer?

Send e-post til kurstilbud@hlsenteret.no for mer informasjon om kurset. For praktiske spørsmål, ta kontakt på es@arkivet.no.