Logo

Fagdag med workshop - Hva kjennetegner tjenester som er gode på å ta vare på erfaringskonsulentene?

About the event

Organizer: ERFARINGSSENTRUM

Vi ønsker erfaringskonsulenter og ledere velkommen til fagdag og workshop om hva som kjennetegner tjenester som er gode på å ta vare på erfaringskonsulenter

Arrangementet tar plass på Røde Kors konferansesenter i Oslo - Mandag 9 september kl: 11.30-15:30.

Problemstillinger vi ser nærmere på denne dagen:

-Hvilke utfordringer opplever norske erfaringskonsulenter i sine roller og hvordan håndterer de selv disse?

-Hva er kjent fra internasjonal forskning om utfordringer, og hvordan disse best kan håndteres?

-Hva kan erfaringskonsulenter selv gjøre? Hva kan ledere gjøre?

-Og, hvilke rammebetingelser bør myndigheter tilrettelegge for?


Program for dagen:

11:30 - 12:00 Kaffe med lett servering (frukt, boller)

12:00 - 12:10 Velkommen og presentasjon av prosjektet

12:10 - 12:50 Presentasjon av ny norsk forskning om utfordringer norske erfaringskonsulenter opplever og hvordan de håndterer disse

13.00 - 13:30 Presentasjon av internasjonal forskning om hvordan utfordringer best kan håndteres

13:45 - 14:45 Workshop/kafedialog

14: 45 - 15:00 Oppsummering fra gruppene

15:00 - 15:30 Veien videre. De viktigste utfordringene her og nå, og på sikt. Forslag til tiltak på individ, tjeneste og systemnivå.


Det vil være begrenset antall plasser.

Map displaying event location

Røde Kors konferansesenter

Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate, Oslo, Norge

Fagdag med workshop - Hva kjennetegner tjenester som er gode på å ta vare på erfaringskonsulentene?

Fagdag med workshop - Hva kjennetegner tjenester som er gode på å ta vare på erfaringskonsulentene?

About the event

Organizer: ERFARINGSSENTRUM

Vi ønsker erfaringskonsulenter og ledere velkommen til fagdag og workshop om hva som kjennetegner tjenester som er gode på å ta vare på erfaringskonsulenter

Arrangementet tar plass på Røde Kors konferansesenter i Oslo - Mandag 9 september kl: 11.30-15:30.

Problemstillinger vi ser nærmere på denne dagen:

-Hvilke utfordringer opplever norske erfaringskonsulenter i sine roller og hvordan håndterer de selv disse?

-Hva er kjent fra internasjonal forskning om utfordringer, og hvordan disse best kan håndteres?

-Hva kan erfaringskonsulenter selv gjøre? Hva kan ledere gjøre?

-Og, hvilke rammebetingelser bør myndigheter tilrettelegge for?


Program for dagen:

11:30 - 12:00 Kaffe med lett servering (frukt, boller)

12:00 - 12:10 Velkommen og presentasjon av prosjektet

12:10 - 12:50 Presentasjon av ny norsk forskning om utfordringer norske erfaringskonsulenter opplever og hvordan de håndterer disse

13.00 - 13:30 Presentasjon av internasjonal forskning om hvordan utfordringer best kan håndteres

13:45 - 14:45 Workshop/kafedialog

14: 45 - 15:00 Oppsummering fra gruppene

15:00 - 15:30 Veien videre. De viktigste utfordringene her og nå, og på sikt. Forslag til tiltak på individ, tjeneste og systemnivå.


Det vil være begrenset antall plasser.