Logo

Digitalt læringsdesign på introduksjonsnivå i Oslo

Tuesday 15 October

09:30 – 14:00

About the event

Organizer: FLEKSIBEL UTDANNING NORGE

Digitalt læringsdsign -introduksjonsnivå

Tid: 15. oktober

Type: klasserom (Pløensgt 2b, Oslo)

Kursholder: Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge

Program:
09:30: Kaffe og velkommen
10.00-12.00: Planlegging av nettbaserte kurs, målgruppe, læringsmål, innhold og struktur, og valg av verktøy og metoder.
12.00-12.30: Pause
12.30-14.00: Design av læringsaktiviteter, tilrettelegging for samarbeid, gjennomføring og vurdering.

Digitalt læringsdesign på introduksjonsnivå i Oslo

Tuesday 15 October

09:30 – 14:00

About the event

Organizer: FLEKSIBEL UTDANNING NORGE

Digitalt læringsdsign -introduksjonsnivå

Tid: 15. oktober

Type: klasserom (Pløensgt 2b, Oslo)

Kursholder: Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge

Program:
09:30: Kaffe og velkommen
10.00-12.00: Planlegging av nettbaserte kurs, målgruppe, læringsmål, innhold og struktur, og valg av verktøy og metoder.
12.00-12.30: Pause
12.30-14.00: Design av læringsaktiviteter, tilrettelegging for samarbeid, gjennomføring og vurdering.