Logo

Grønn HytteLab - Grönt HytteLab 2024

24 September 10:30 –

26 September 12:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage, Peak Innovation, NTNU og Oppdal kommune


Norsk deltaker (scroll ned for svensk informasjon):


Hvordan kan vi møte etterspørselen etter fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer en positiv stedsutvikling, en helhetlig arealforvaltning og reduserer naturrisiko og tap av natur?

 

Grønn HytteLab er et arrangement som bidrar til å finne gode og grønne veivalg for fremtidens fritidsboligutvikling. Arrangementet skal oppmuntre og motivere til å søke mer kunnskap og bedre løsninger for en bærekraftig fritid. 


Årets tema er som følger:

1. Smart på vegne av naturen: Utforsker hvordan vi kan balansere utbygging og naturvern

2. Hytta og folket: Undersøke fritidsboligenes rolle i samfunnsutviklingen og hvordan de påvirker lokalsamfunnene.

3. Hytta som løsning: Diskutere innovative løsninger og fremtidens muligheter for økt lokal verdiskaping. 


Du er herved invitert!

 

Heldigitalt arrangement

Arrangementet foregår over tre dager, 24., 25. og 26. september med ca. 75 minutters sending per dag. 

Sendingene består av reportasjer, presentasjoner og debatt i studio. Du kan stille spørsmål til innlederne underveis i sendingene.

Arrangementet er heldigitalt. Du vil få informasjon om hvordan du følger arrangementet ei uke før sendedato.  

For mer informasjon om Grønn HytteLab se nettsiden www.gronnhyttelab.no


OBS! Bedriftsbilletten gjelder for maks 10 deltakere. 


Prosjektet medfinansieres av Interreg Sverige-Norge.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk deltaker:


Hur kan vi möta efterfrågan på fritidshus och upprätthålla värdeskapandet i landsbygden, samtidigt som vi säkerställer en positiv platsutveckling, en helhetlig markförvaltning och minskar naturrisker samt förlust av natur?


Grønn HytteLab är ett arrangemang som bidrar till att hitta bra och gröna vägar för framtidens fritidshusutveckling. Arrangemanget ska uppmuntra och motivera till att söka mer kunskap och bättre lösningar för en hållbar fritid.


Årets tema är som följer:

1. Smart å naturens vägnar: Utforskar hur vi kan balansera utbyggnad och naturskydd.

2. Stugan och folket: Undersöker fritidshusens roll i samhällsutvecklingen och hur de påverkar lokalsamhällena.

3. Stugan som lösning: Diskuterar innovativa lösningar och framtidens möjligheter för ökad lokal värdeskapande.


Du är härmed inbjuden!


Heldigitalt evenemang

Evenemanget pågår över tre dagar, den 24:e, 25:e och 26:e september med cirka 75 minuters sändning per dag.


Sändningarna består av reportage, presentationer och debatt i studion. Du kan ställa frågor till föredragshållarna under sändningarna.


Arrangemanget är heldigitalt. Du kommer att få information om hur du följer arrangemanget en vecka före sändningsdatum.


För mer information om Grönt HytteLab, se webbplatsen www.gronnhyttelab.no.


OBS! Företagsbiljetten gäller för max 10 deltagare.


Faktura för arrangemanget skickas via e-post.


 Projektet medfinansieras av Interreg Sverige-Norge.

Grønn HytteLab - Grönt HytteLab 2024

Grønn HytteLab - Grönt HytteLab 2024

24 September 10:30 –

26 September 12:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage, Peak Innovation, NTNU og Oppdal kommune


Norsk deltaker (scroll ned for svensk informasjon):


Hvordan kan vi møte etterspørselen etter fritidsboliger og opprettholde verdiskapingen i distriktene, samtidig som vi sikrer en positiv stedsutvikling, en helhetlig arealforvaltning og reduserer naturrisiko og tap av natur?

 

Grønn HytteLab er et arrangement som bidrar til å finne gode og grønne veivalg for fremtidens fritidsboligutvikling. Arrangementet skal oppmuntre og motivere til å søke mer kunnskap og bedre løsninger for en bærekraftig fritid. 


Årets tema er som følger:

1. Smart på vegne av naturen: Utforsker hvordan vi kan balansere utbygging og naturvern

2. Hytta og folket: Undersøke fritidsboligenes rolle i samfunnsutviklingen og hvordan de påvirker lokalsamfunnene.

3. Hytta som løsning: Diskutere innovative løsninger og fremtidens muligheter for økt lokal verdiskaping. 


Du er herved invitert!

 

Heldigitalt arrangement

Arrangementet foregår over tre dager, 24., 25. og 26. september med ca. 75 minutters sending per dag. 

Sendingene består av reportasjer, presentasjoner og debatt i studio. Du kan stille spørsmål til innlederne underveis i sendingene.

Arrangementet er heldigitalt. Du vil få informasjon om hvordan du følger arrangementet ei uke før sendedato.  

For mer informasjon om Grønn HytteLab se nettsiden www.gronnhyttelab.no


OBS! Bedriftsbilletten gjelder for maks 10 deltakere. 


Prosjektet medfinansieres av Interreg Sverige-Norge.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk deltaker:


Hur kan vi möta efterfrågan på fritidshus och upprätthålla värdeskapandet i landsbygden, samtidigt som vi säkerställer en positiv platsutveckling, en helhetlig markförvaltning och minskar naturrisker samt förlust av natur?


Grønn HytteLab är ett arrangemang som bidrar till att hitta bra och gröna vägar för framtidens fritidshusutveckling. Arrangemanget ska uppmuntra och motivera till att söka mer kunskap och bättre lösningar för en hållbar fritid.


Årets tema är som följer:

1. Smart å naturens vägnar: Utforskar hur vi kan balansera utbyggnad och naturskydd.

2. Stugan och folket: Undersöker fritidshusens roll i samhällsutvecklingen och hur de påverkar lokalsamhällena.

3. Stugan som lösning: Diskuterar innovativa lösningar och framtidens möjligheter för ökad lokal värdeskapande.


Du är härmed inbjuden!


Heldigitalt evenemang

Evenemanget pågår över tre dagar, den 24:e, 25:e och 26:e september med cirka 75 minuters sändning per dag.


Sändningarna består av reportage, presentationer och debatt i studion. Du kan ställa frågor till föredragshållarna under sändningarna.


Arrangemanget är heldigitalt. Du kommer att få information om hur du följer arrangemanget en vecka före sändningsdatum.


För mer information om Grönt HytteLab, se webbplatsen www.gronnhyttelab.no.


OBS! Företagsbiljetten gäller för max 10 deltagare.


Faktura för arrangemanget skickas via e-post.


 Projektet medfinansieras av Interreg Sverige-Norge.