Logo

Fysisk aktivitet som medisin. Fagdag for leger og fysioterapeuter i Agder

About the event

Organizer: Arendal kommune - kurs og kompetanse

Vi har igjen gleden av å invitere til fagdag for fysioterapeuter og leger i Agder! 

Målet med dagen er å være en møteplass for gode faglige diskusjoner og legge til rette for god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Foreløpig program: 

Kl.0745-0800 Registrering, mingling og kaffe
Kl.0800-0805 Velkommen v/ arr. komiteen
Kl.0805-0825 Innleder/kåseri v/ Dagfinn Haarr
Kl.0825-0900 «Fysisk aktivitet og helse fra et samfunns- og livsløpsperspektiv» v/ førsteamanuensis Hilde Lohne-Seiler, Institutt for idrett og kroppsøving, UiA
Kl.0900-0915 Pause
Kl.0915-1000 «Fysisk aktivitet for psykisk helse - en speed innføring» v/ førsteamanuensis Kjersti K. Danielsen, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
Kl.1000-1015 Pause
Kl.1015-1100 «Fysisk aktivitet og trening livsviktig i primær- og sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom» v/ Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi Vibeke Løckra, Rehabiliterings klinikken, St. Olavs hospital
Kl.1100-1200 Lunsj
Kl.1200-1215 Brukerhistorie
Kl.1215-1300 «Fysisk aktivitet i behandling av langvarig smerte» v/ MD, PhD, Seksjonsoverlege Alexandra Hott, Smertepoliklinikk AFR, SSHF
Kl.1300-1315 Pause
Kl.1315-1400 «Behov for endring! Hva nå? Samtaleverktøy i endringsarbeidet» v/ Fysioterapeut Åshild V. Bøhler, Frisklivssentralen, Arendal kommune                      
Kl.1400-1415 Pause
Kl.1415-1445 «Paneldebatt» v/ Fastlege Sebastian Bø, Lund legesenter
Kl.1445-1500 Avslutning v/ arr. komiteen

Fagdagen søkes godkjent for
Allmenn-, fysikalsk- og samfunnsmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Tellende timer til fysioterapeuter.

Pris: kr. 900,- inkl. lunsj

Map displaying event location

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

Vestre Strandgate 7, Kristiansand, Norge

Fysisk aktivitet som medisin. Fagdag for leger og fysioterapeuter i Agder

Fysisk aktivitet som medisin. Fagdag for leger og fysioterapeuter i Agder

About the event

Organizer: Arendal kommune - kurs og kompetanse

Vi har igjen gleden av å invitere til fagdag for fysioterapeuter og leger i Agder! 

Målet med dagen er å være en møteplass for gode faglige diskusjoner og legge til rette for god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Foreløpig program: 

Kl.0745-0800 Registrering, mingling og kaffe
Kl.0800-0805 Velkommen v/ arr. komiteen
Kl.0805-0825 Innleder/kåseri v/ Dagfinn Haarr
Kl.0825-0900 «Fysisk aktivitet og helse fra et samfunns- og livsløpsperspektiv» v/ førsteamanuensis Hilde Lohne-Seiler, Institutt for idrett og kroppsøving, UiA
Kl.0900-0915 Pause
Kl.0915-1000 «Fysisk aktivitet for psykisk helse - en speed innføring» v/ førsteamanuensis Kjersti K. Danielsen, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA
Kl.1000-1015 Pause
Kl.1015-1100 «Fysisk aktivitet og trening livsviktig i primær- og sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom» v/ Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi Vibeke Løckra, Rehabiliterings klinikken, St. Olavs hospital
Kl.1100-1200 Lunsj
Kl.1200-1215 Brukerhistorie
Kl.1215-1300 «Fysisk aktivitet i behandling av langvarig smerte» v/ MD, PhD, Seksjonsoverlege Alexandra Hott, Smertepoliklinikk AFR, SSHF
Kl.1300-1315 Pause
Kl.1315-1400 «Behov for endring! Hva nå? Samtaleverktøy i endringsarbeidet» v/ Fysioterapeut Åshild V. Bøhler, Frisklivssentralen, Arendal kommune                      
Kl.1400-1415 Pause
Kl.1415-1445 «Paneldebatt» v/ Fastlege Sebastian Bø, Lund legesenter
Kl.1445-1500 Avslutning v/ arr. komiteen

Fagdagen søkes godkjent for
Allmenn-, fysikalsk- og samfunnsmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Tellende timer til fysioterapeuter.

Pris: kr. 900,- inkl. lunsj