Logo

Samling for lærlingekoordinator i OKVikens medlemsbedrifter

About the event

Organizer: OKVIKEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

Tentativ agenda for dagen: 

 • God oppstartspraksis 
 • Lærlinger og statistikk – vi ser på tallene 
 • Lærlingundersøkelsen og årlig rapportering - gjennomgang av resultater 
 • Innspill om god praksis fra medlemsbedrifter - erfaringsdeling
 • Endringer i opplæringsloven og forskrift om samarbeidet mellom lærebedrift og opplæringskontor 
 • Fagbrev på jobb  
 • Åpen mikrofon – innspill fra medlemsbedriftene 
 • Vurderingsansvar og –kompetanse

Kom ev. med innspill om det er andre temaer du ønsker berørt!

Map displaying event location

Nationaltheatret Konferansesenter, kursrom Rondane

Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, Norge

Samling for lærlingekoordinator i OKVikens medlemsbedrifter

Samling for lærlingekoordinator i OKVikens medlemsbedrifter

About the event

Organizer: OKVIKEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

Tentativ agenda for dagen: 

 • God oppstartspraksis 
 • Lærlinger og statistikk – vi ser på tallene 
 • Lærlingundersøkelsen og årlig rapportering - gjennomgang av resultater 
 • Innspill om god praksis fra medlemsbedrifter - erfaringsdeling
 • Endringer i opplæringsloven og forskrift om samarbeidet mellom lærebedrift og opplæringskontor 
 • Fagbrev på jobb  
 • Åpen mikrofon – innspill fra medlemsbedriftene 
 • Vurderingsansvar og –kompetanse

Kom ev. med innspill om det er andre temaer du ønsker berørt!