Logo

Åpent nettmøte om Akademiet for yngre forskere

Wednesday 29 May

12:00 – 13:00

About the event

Organizer: AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE

Velkommen til et åpent nettmøte om Akademiet for yngre forskere 

Les mer på https://akademietforyngreforskere.no/soknad/ 

Åpent nettmøte om Akademiet for yngre forskere

Åpent nettmøte om Akademiet for yngre forskere

Wednesday 29 May

12:00 – 13:00

About the event

Organizer: AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE

Velkommen til et åpent nettmøte om Akademiet for yngre forskere 

Les mer på https://akademietforyngreforskere.no/soknad/