Logo

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Trysil 11.06.2024 (BS)

Tuesday 11 June

17:00 – 21:00

Trysil, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Feltdag 4 timer

Instruktør:
Bjørnar Sørbøen, m: 977 08 990
epost: bjornars@skogkurs.no

Kontaktperson:
Harald Kornstad, m: 481 20 510
epost: harald.kornstad@gmail.com

Kurset er for skogeigarar i Trysil. Oppmøtestad blir avtalt når det nærmar seg kursstart. 

Målgruppe:

Feltdagen/-kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en utdypende, praktisk innføring utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

Det er en fordel at deltakerne har gjennomført enten nettkurset eller kurs med instruktør i Norsk PEFC Skogstandard.

Emner for feltdagen:

På feltdagen får deltakerne utdypende kunnskap om utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det vil være fokus på aktuelle problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom ut fra lokale forhold.

Varighet og praktisk info

Feltdagen/kurset består av befaring på en skogeiendom (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov og lokale forhold.

 

Map displaying event location

Trysil, Norge

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Trysil 11.06.2024 (BS)

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Trysil 11.06.2024 (BS)

Tuesday 11 June

17:00 – 21:00

Trysil, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Feltdag 4 timer

Instruktør:
Bjørnar Sørbøen, m: 977 08 990
epost: bjornars@skogkurs.no

Kontaktperson:
Harald Kornstad, m: 481 20 510
epost: harald.kornstad@gmail.com

Kurset er for skogeigarar i Trysil. Oppmøtestad blir avtalt når det nærmar seg kursstart. 

Målgruppe:

Feltdagen/-kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en utdypende, praktisk innføring utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

Det er en fordel at deltakerne har gjennomført enten nettkurset eller kurs med instruktør i Norsk PEFC Skogstandard.

Emner for feltdagen:

På feltdagen får deltakerne utdypende kunnskap om utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det vil være fokus på aktuelle problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom ut fra lokale forhold.

Varighet og praktisk info

Feltdagen/kurset består av befaring på en skogeiendom (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov og lokale forhold.