Logo

Livsmestring del 2 amharisk utsatt

7 October 09:00 –

11 October 12:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Timeplan for dette kurset er:
mandag 05.08. - fredag 09.08. kl 9-12

Livsmestringskurs del 2 

Den nye integreringsloven §14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring. Målet med kurset er å styrke intro- deltakeres motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser. Livsmestringskurset er dialogbasert, og legger til rette for at deltagerne bidrar med refleksjoner, problemløsninger på felles utfordringer og deler erfaringer med andre kurs deltakere.

Atlas kompetanse har utviklet livsmestringskurs del 2 etter den nye introduksjonsloven og i tråd med retningslinjer fra IMDI. 

Kurset består av 15 timer undervisning.

Karrierekompetanse:
Dette temaområdet har som mål å bidra til at deltakerne styrker sin karrierekompetanse, slik at de får bedre forutsetninger for å håndtere karrieren sin både her og nå og i et livslangt perspektiv. Det er et mål at deltakerne

- blir mer bevisst egne kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier
- får økt kunnskap om og kan vurdere muligheter og begrensninger som gjelder utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
- kan ta mer informerte og reflekterte valg knyttet til utdanning og arbeid
- ser og forstår hvilke tilpasninger ulike situasjoner krever
- blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til elev/student/arbeidstaker

 Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

- Meg i kontekst
- Valg og tilfeldigheter
- Tilpasning og motstand
- Muligheter og begrensninger
- Endring og stabilitet

Kursholderne i Atlas kompetanse har relevant høyere utdanning med videreutdanning og har mange års erfaring i feltet og i arbeidet med nyankomne flyktninger. Kursholderne har selv tokulturell bakgrunn, egenerfaring og inngående kulturell forståelse Livsmestringskurset holdes på enkel norsk eller på morsmålet til deltakerne.

Kurset holdes digitalt – på zoom. 

 

Livsmestring del 2 amharisk utsatt

Livsmestring del 2 amharisk utsatt

7 October 09:00 –

11 October 12:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Timeplan for dette kurset er:
mandag 05.08. - fredag 09.08. kl 9-12

Livsmestringskurs del 2 

Den nye integreringsloven §14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring. Målet med kurset er å styrke intro- deltakeres motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser. Livsmestringskurset er dialogbasert, og legger til rette for at deltagerne bidrar med refleksjoner, problemløsninger på felles utfordringer og deler erfaringer med andre kurs deltakere.

Atlas kompetanse har utviklet livsmestringskurs del 2 etter den nye introduksjonsloven og i tråd med retningslinjer fra IMDI. 

Kurset består av 15 timer undervisning.

Karrierekompetanse:
Dette temaområdet har som mål å bidra til at deltakerne styrker sin karrierekompetanse, slik at de får bedre forutsetninger for å håndtere karrieren sin både her og nå og i et livslangt perspektiv. Det er et mål at deltakerne

- blir mer bevisst egne kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier
- får økt kunnskap om og kan vurdere muligheter og begrensninger som gjelder utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
- kan ta mer informerte og reflekterte valg knyttet til utdanning og arbeid
- ser og forstår hvilke tilpasninger ulike situasjoner krever
- blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til elev/student/arbeidstaker

 Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

- Meg i kontekst
- Valg og tilfeldigheter
- Tilpasning og motstand
- Muligheter og begrensninger
- Endring og stabilitet

Kursholderne i Atlas kompetanse har relevant høyere utdanning med videreutdanning og har mange års erfaring i feltet og i arbeidet med nyankomne flyktninger. Kursholderne har selv tokulturell bakgrunn, egenerfaring og inngående kulturell forståelse Livsmestringskurset holdes på enkel norsk eller på morsmålet til deltakerne.

Kurset holdes digitalt – på zoom.