Logo

Nasjonal mentornettverkssamling

Wednesday 15 May

09:30 – 15:30

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo, Norge

About the event

Organizer: RVTS Øst – kurs og konferanser

Vi inviterer herved til nasjonal mentornettverkssamling den 15. Mai 2024 i Nydalen. Arrangementet er for alle som arbeider i eller med mentorordninger der radikalisering og voldelig ekstremisme er tema. Velkommen for faglig påfyll og nettverksbygging!

 

Program 15. mai 9:30-15:30

09.30- 09.45: Velkommen og innledning ved RVTS

09.45-10.30: ICE-Breaker på tvers av tjenester og regioner

10.45-11.30: Fokus på hjelperen v/Anders Lundesgaard, RVTS Nord

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.00: «Hvordan tilrettelegge for bearbeidelse av traumer og forbedring i psykisk helse i samspill med mentor og behandler i et av-radikaliseringsløp?» Dialogsamtale med Anders Christian Geertsen, brannkonstabel og psykolog, Voss DPS/BUP Voss og Frode Gudvangen, miljøterapeut og mentor, Voss kommune, moderert av Elisabeth Harnes, RVTS Vest

13.00- 13.15: Q&A

13.30- 14.15: Case- på system (tverretatlig samarbeid) og individ nivå (av-radikalisering og frakobling)

14.30- 15.15 Gjenopprettende prosesser i konfliktrådet v/Berit Hagen, mekler i konfliktrådet og mentor i mentornettverket Agder

15.15: 15.30: Refleksjoner og oppsummering

Map displaying event location

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo, Norge

Nasjonal mentornettverkssamling

Nasjonal mentornettverkssamling

Wednesday 15 May

09:30 – 15:30

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo, Norge

About the event

Organizer: RVTS Øst – kurs og konferanser

Vi inviterer herved til nasjonal mentornettverkssamling den 15. Mai 2024 i Nydalen. Arrangementet er for alle som arbeider i eller med mentorordninger der radikalisering og voldelig ekstremisme er tema. Velkommen for faglig påfyll og nettverksbygging!

 

Program 15. mai 9:30-15:30

09.30- 09.45: Velkommen og innledning ved RVTS

09.45-10.30: ICE-Breaker på tvers av tjenester og regioner

10.45-11.30: Fokus på hjelperen v/Anders Lundesgaard, RVTS Nord

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.00: «Hvordan tilrettelegge for bearbeidelse av traumer og forbedring i psykisk helse i samspill med mentor og behandler i et av-radikaliseringsløp?» Dialogsamtale med Anders Christian Geertsen, brannkonstabel og psykolog, Voss DPS/BUP Voss og Frode Gudvangen, miljøterapeut og mentor, Voss kommune, moderert av Elisabeth Harnes, RVTS Vest

13.00- 13.15: Q&A

13.30- 14.15: Case- på system (tverretatlig samarbeid) og individ nivå (av-radikalisering og frakobling)

14.30- 15.15 Gjenopprettende prosesser i konfliktrådet v/Berit Hagen, mekler i konfliktrådet og mentor i mentornettverket Agder

15.15: 15.30: Refleksjoner og oppsummering