Logo

Ledelse i praksis

5 September 09:00 –

22 May 2026 15:00

FRONT Leadership

Dronning Eufemias gate 8, Oslo, Norge

About the event

Organizer: FRONT Leadership

Ledelse i praksis

Dette er programmet for ledere med personalansvar, som ønsker å utvikle sitt lederskap og trene for å bli en bedre leder.

 

Gjennom programmet vil du oppleve å bli tryggere og finne deg selv i lederrollen. Det skjer ved at du blir bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Du blir en del av et lærende fellesskap hvor vi støtter og utfordrer hverandre til å trene på det vi lærer i egen arbeidshverdag. Sammen lærer vi av hverandre både når vi lykkes og når vi feiler.

 

Vi jobber mye med hvordan du på ulike måter kan få til gode relasjoner til de du leder, slik at dine medarbeidere vil mer, prøver hardere og presterer bedre enn hva de ville gjort uten deg.

 

Programmet består av 10 samlinger, og strekker seg over en periode på 10-12 måneder. Dette er fordi vi vet at små drypp over tid, gir et økt læringsutbytte. Det sikrer at du får tid til å trene deg på det vi lærer i reelle situasjoner, slik at flere enn deg selv får glede av det du lærer.

 

Etter endt program vil du motta et diplom.

Map displaying event location

FRONT Leadership

Dronning Eufemias gate 8, Oslo, Norge

Ledelse i praksis

Ledelse i praksis

5 September 09:00 –

22 May 2026 15:00

FRONT Leadership

Dronning Eufemias gate 8, Oslo, Norge

About the event

Organizer: FRONT Leadership

Ledelse i praksis

Dette er programmet for ledere med personalansvar, som ønsker å utvikle sitt lederskap og trene for å bli en bedre leder.

 

Gjennom programmet vil du oppleve å bli tryggere og finne deg selv i lederrollen. Det skjer ved at du blir bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Du blir en del av et lærende fellesskap hvor vi støtter og utfordrer hverandre til å trene på det vi lærer i egen arbeidshverdag. Sammen lærer vi av hverandre både når vi lykkes og når vi feiler.

 

Vi jobber mye med hvordan du på ulike måter kan få til gode relasjoner til de du leder, slik at dine medarbeidere vil mer, prøver hardere og presterer bedre enn hva de ville gjort uten deg.

 

Programmet består av 10 samlinger, og strekker seg over en periode på 10-12 måneder. Dette er fordi vi vet at små drypp over tid, gir et økt læringsutbytte. Det sikrer at du får tid til å trene deg på det vi lærer i reelle situasjoner, slik at flere enn deg selv får glede av det du lærer.

 

Etter endt program vil du motta et diplom.