Logo

Nordmørskonferansen 2024

About the event

Organizer: KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

En verden i rask endring, er paraplyen for årets konferanse.
Både fremtidsutsikter for næringslivet, kunstig intelligens, cybertrussel, kraftsituasjonen på Nordmøre, ledelse, og geopolitikk står på programmet.

Nordmørskonferansen ble arrangert for første gang i 1988, og har vært arrangert årlig siden den gang. Arrangementet er i dag et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, og Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

Dette er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne representerer både det offentlige, organisasjoner og næringslivet. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.

 

 

Map displaying event location

Nordmørskonferansen 2024

Kulturfabrikken, Fosnagata, Kristiansund, Norge

Nordmørskonferansen 2024

Nordmørskonferansen 2024

About the event

Organizer: KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

En verden i rask endring, er paraplyen for årets konferanse.
Både fremtidsutsikter for næringslivet, kunstig intelligens, cybertrussel, kraftsituasjonen på Nordmøre, ledelse, og geopolitikk står på programmet.

Nordmørskonferansen ble arrangert for første gang i 1988, og har vært arrangert årlig siden den gang. Arrangementet er i dag et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, og Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

Dette er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne representerer både det offentlige, organisasjoner og næringslivet. Konferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.