Logo

Masterclass i Deliberate Practice

About the event

Organizer: Favne Psykologbistand AS - NIDP

Er du veileder, og lurer på hvordan du kan bruke deliberate practice i dine veiledninger?

I vår masterclass for veiledere får du kunnskap om dette. Du lærer om det empiriske grunnlaget for deliberate practice og får demonstrert ulike måter å integrere metoden i veiledning på.  Masterclassen holdes av en psykologspesialist som er sertifisert deliberate practice-veileder, tilknyttet the International Deliberate Practice Society (IDPS) , og del av den internasjonale fronten på dette feltet.

 

Læringsmål

Vår Masterclass: Deliberate Practice for veiledere gir deg:

 • Forståelse av hvordan du kan integrere deliberate practice i veiledningene du gir
 • Kjennskap til forskningsgrunnlaget for deliberate practice
 • Kjennskap til de essensielle stegene i deliberate practice-veiledning
 • Forståelse av bruk av video og feedback-data i veiledning
 • Ferdigheter i å skreddersy ferdighetstreningen til terapeutens nærmeste utviklingssone
 • Ferdigheter å gi feedback som er anvendelig for terapeuten i veiledning
 • Kunnskap om hvordan utforme deliberate practice-hjemmearbeide til terapeuten
 • Kunnskap om hvordan bruke deliberate practice for å integrere terapeutiske ferdigheter med terapeuten som person
 • Overblikk over stegene i sertifiseringsprosessen i vår veilederutdanning

 

På tvers av terapimodeller

Deliberate practice er ikke forankret i en terapimodell. Det du lærer kan benyttes i veiledning med terapeuter som  bruker f.eks. emosjonsfokusert terapi (EFT), intensiv korttids dynamisk terapi (ISTDP), dialektisk atferdssterapi (DBT), kognitiv atferdsterapi (CBT), metakognitiv terapi (MCT), mentaliseringsbasert terapi (MBT) og andre modeller.

 

 Kursets nivå

For viderekomne. Masterclass: Deliberate practice for veiledere er mest egnet for veiledere i terapifeltet.

 

Sertifisering

Kurset dekker teorikravet i IDPS´ sertifisering av deliberate practice-veiledere. Klikk her for å lese mer om hvordan du blir sertifisert deliberate practice-veileder.

Map displaying event location

Favne Psykologbistand

Favne Psykologbistand AS, Pilestredet, Oslo, Norge

Masterclass i Deliberate Practice

Masterclass i Deliberate Practice

About the event

Organizer: Favne Psykologbistand AS - NIDP

Er du veileder, og lurer på hvordan du kan bruke deliberate practice i dine veiledninger?

I vår masterclass for veiledere får du kunnskap om dette. Du lærer om det empiriske grunnlaget for deliberate practice og får demonstrert ulike måter å integrere metoden i veiledning på.  Masterclassen holdes av en psykologspesialist som er sertifisert deliberate practice-veileder, tilknyttet the International Deliberate Practice Society (IDPS) , og del av den internasjonale fronten på dette feltet.

 

Læringsmål

Vår Masterclass: Deliberate Practice for veiledere gir deg:

 • Forståelse av hvordan du kan integrere deliberate practice i veiledningene du gir
 • Kjennskap til forskningsgrunnlaget for deliberate practice
 • Kjennskap til de essensielle stegene i deliberate practice-veiledning
 • Forståelse av bruk av video og feedback-data i veiledning
 • Ferdigheter i å skreddersy ferdighetstreningen til terapeutens nærmeste utviklingssone
 • Ferdigheter å gi feedback som er anvendelig for terapeuten i veiledning
 • Kunnskap om hvordan utforme deliberate practice-hjemmearbeide til terapeuten
 • Kunnskap om hvordan bruke deliberate practice for å integrere terapeutiske ferdigheter med terapeuten som person
 • Overblikk over stegene i sertifiseringsprosessen i vår veilederutdanning

 

På tvers av terapimodeller

Deliberate practice er ikke forankret i en terapimodell. Det du lærer kan benyttes i veiledning med terapeuter som  bruker f.eks. emosjonsfokusert terapi (EFT), intensiv korttids dynamisk terapi (ISTDP), dialektisk atferdssterapi (DBT), kognitiv atferdsterapi (CBT), metakognitiv terapi (MCT), mentaliseringsbasert terapi (MBT) og andre modeller.

 

 Kursets nivå

For viderekomne. Masterclass: Deliberate practice for veiledere er mest egnet for veiledere i terapifeltet.

 

Sertifisering

Kurset dekker teorikravet i IDPS´ sertifisering av deliberate practice-veiledere. Klikk her for å lese mer om hvordan du blir sertifisert deliberate practice-veileder.