Logo

Jordhelse - digitalt foredrag med Doug Voss fra Soil Health Academy i USA

Wednesday 3 April

13:30 – 15:00

Inderøya, Inderøy, Norge

About the event

Organizer: Sandvollan Bondelag og Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Doug Voss i Soil health Academy (USA) har lang erfaring med jordhelse og hvordan en kan bruke dyr for å styrke økosystemprosessene. Adaptive Grazing brukes aktivt som metode på egen gård, og Doug jobber mye sammen med andre organisasjoner for å spre kunskap om jordhelse. Les mer her: Doug Voss - Soil Health Academy

Foredraget holdes på engelsk og kan følges på Teams;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDJjOTBkZTktNTVhNi00NWY1LWFiMGYtYmEyNTEwZDY5ZWRm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22,%22Oid%22:%225868aed8-c2fc-47e8-b696-a009a30f01db%22%7D

Velkommen! Sandvollan Bondelag og Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein

Map displaying event location

Inderøya, Inderøy, Norge

Jordhelse -  digitalt foredrag med Doug Voss fra Soil Health Academy i USA

Jordhelse - digitalt foredrag med Doug Voss fra Soil Health Academy i USA

Wednesday 3 April

13:30 – 15:00

Inderøya, Inderøy, Norge

About the event

Organizer: Sandvollan Bondelag og Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Doug Voss i Soil health Academy (USA) har lang erfaring med jordhelse og hvordan en kan bruke dyr for å styrke økosystemprosessene. Adaptive Grazing brukes aktivt som metode på egen gård, og Doug jobber mye sammen med andre organisasjoner for å spre kunskap om jordhelse. Les mer her: Doug Voss - Soil Health Academy

Foredraget holdes på engelsk og kan følges på Teams;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDJjOTBkZTktNTVhNi00NWY1LWFiMGYtYmEyNTEwZDY5ZWRm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22,%22Oid%22:%225868aed8-c2fc-47e8-b696-a009a30f01db%22%7D

Velkommen! Sandvollan Bondelag og Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein