Logo

Om:nord kompetanseprogram i Finnsnes

About the event

Organizer: Om:nord

Om:nord kompetanseprogram

I kompetanseprogrammet i Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv).


Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

 

- I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  


- I workshop 3 lærer du hvordan å sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

 

- I workshop 4 får du en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

 

Workshoper i Finnsnes 
28.mai kl 13.00-1600  -  Workshop 1 - Om: vesentlighetsanalyse del 1

12.juni kl 09.00 -16.00 -  Workshop 2 - Om: vesentlighetsanalyse del 2  og Workshop 3 - Om: å sette mål og iverksette tiltak

TBA, Workshop 4 - Om: rapportering og kommunikasjon

 


På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet.


Kompetanseprogrammet i Om:nord vil tilbys fysisk over hele Nord-Norge. Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Hver workshop varer i 3 timer. Våren 2024 vil workshopene 1-3 arrangeres i Alta, Kirkenes,  Tromsø og Finnsnes. 

Map displaying event location

Kunnskapsparken/ Næringsparken på Senja

Bernhard Lunds vei 8, Finnsnes, Norge

Om:nord kompetanseprogram i Finnsnes

Om:nord kompetanseprogram i Finnsnes

About the event

Organizer: Om:nord

Om:nord kompetanseprogram

I kompetanseprogrammet i Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv).


Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

 

- I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  


- I workshop 3 lærer du hvordan å sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

 

- I workshop 4 får du en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

 

Workshoper i Finnsnes 
28.mai kl 13.00-1600  -  Workshop 1 - Om: vesentlighetsanalyse del 1

12.juni kl 09.00 -16.00 -  Workshop 2 - Om: vesentlighetsanalyse del 2  og Workshop 3 - Om: å sette mål og iverksette tiltak

TBA, Workshop 4 - Om: rapportering og kommunikasjon

 


På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet.


Kompetanseprogrammet i Om:nord vil tilbys fysisk over hele Nord-Norge. Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Hver workshop varer i 3 timer. Våren 2024 vil workshopene 1-3 arrangeres i Alta, Kirkenes,  Tromsø og Finnsnes.