Logo

Kompetansetrappa Møre og Romsdal - Molde

23 April 09:00 –

15 October 12:00

Molde Berekrafthub

Julsundvegen 47A, Molde, Norge

About the event

Organizer: UN Global Compact Norge

KompetansetrappaI Kompetansetrappa får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv).


Kompetansetrappa består av fem fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

 

- I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  


- I workshop 3 tar du utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og ser på hvordan dette har betydning for din forretningsutvikling og strategi. Du får lære hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

 

- I workshop 4 får du lære grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak, og vi vil fokusere på intern kommunikasjon for å få med ansatte, samt hvordan kommunisere på best mulig måte utad til dine ulike interessenter.

 

- I workshop 5 vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt vil du være bedre rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraftsrapportering, og få oversikt over hva din bedrift trenger for å komme i gang med rapporteringen.

 

Workshoper i Molde

23. april 09.00 - 12.00, Workshop 1 - Vesentlighetsanalyse del 1

14. mai 09.00 - 12.00, Workshop 2 - Vesentlighetsanalyse del 2 

11. juni 09.00 - 12.00, Workshop 3 - Forretningsmodeller

3. sept 09.00 - 12.00, Workshop 4 - Kommunikasjon

15. okt 09.00 - 12.00, Workshop 5 - Rapportering 

På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i Kompetansetrappa, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet.


Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Hver workshop varer i 3 timer. 

Map displaying event location

Molde Berekrafthub

Julsundvegen 47A, Molde, Norge

Kompetansetrappa Møre og Romsdal -  Molde

Kompetansetrappa Møre og Romsdal - Molde

23 April 09:00 –

15 October 12:00

Molde Berekrafthub

Julsundvegen 47A, Molde, Norge

About the event

Organizer: UN Global Compact Norge

KompetansetrappaI Kompetansetrappa får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv).


Kompetansetrappa består av fem fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

 

- I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  


- I workshop 3 tar du utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og ser på hvordan dette har betydning for din forretningsutvikling og strategi. Du får lære hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

 

- I workshop 4 får du lære grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak, og vi vil fokusere på intern kommunikasjon for å få med ansatte, samt hvordan kommunisere på best mulig måte utad til dine ulike interessenter.

 

- I workshop 5 vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt vil du være bedre rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraftsrapportering, og få oversikt over hva din bedrift trenger for å komme i gang med rapporteringen.

 

Workshoper i Molde

23. april 09.00 - 12.00, Workshop 1 - Vesentlighetsanalyse del 1

14. mai 09.00 - 12.00, Workshop 2 - Vesentlighetsanalyse del 2 

11. juni 09.00 - 12.00, Workshop 3 - Forretningsmodeller

3. sept 09.00 - 12.00, Workshop 4 - Kommunikasjon

15. okt 09.00 - 12.00, Workshop 5 - Rapportering 

På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift.

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i Kompetansetrappa, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet.


Workshopene er utviklet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Hver workshop varer i 3 timer.