Logo

Lunsjwebinar: bli kjent med Stine Sofie Barnehagepakke

Wednesday 20 March

12:00 – 13:00

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Ønsker din barnehage å bli tryggere på håndtering av vold eller overgrep mot barn?

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram for barnehageansatte. Målet er at ansatte blir bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

I dette webinaret kan du lære mer om 

- det faglige innholdet i Stine Sofie Barnehagepakke 
- praktisk gjennomføring samt tilgang på veiledning og verktøy
- hvordan opplæringen gir varig endring og resultater 

Ønsker din barnehage å delta?
Meld deg på webinar og bli bedre kjent med Stine Sofie Barnehagepakke! 

Lunsjwebinar: bli kjent med Stine Sofie Barnehagepakke

Lunsjwebinar: bli kjent med Stine Sofie Barnehagepakke

Wednesday 20 March

12:00 – 13:00

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Ønsker din barnehage å bli tryggere på håndtering av vold eller overgrep mot barn?

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram for barnehageansatte. Målet er at ansatte blir bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

I dette webinaret kan du lære mer om 

- det faglige innholdet i Stine Sofie Barnehagepakke 
- praktisk gjennomføring samt tilgang på veiledning og verktøy
- hvordan opplæringen gir varig endring og resultater 

Ønsker din barnehage å delta?
Meld deg på webinar og bli bedre kjent med Stine Sofie Barnehagepakke!