Logo

Omvising i Opplyst

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Bli med inn på omvisning i permanentutstillinga Opplyst. Glimt frå ei kulturhistorie!

Notida kviler på det som har vore. I Opplyst løfter vi unike, spektakulære og viktige objekt frå norsk kulturhistorie opp frå dei mørke magasina og fram i lyset. Desse objekta representerer augeblikk i den felles historia vår og fortel om store gjennombrot, kreative meisterverk og avgjerande hendingar som har forma ytringsrommet vårt og nasjonen vår.
Map displaying event location

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate, Oslo, Norge

Omvising i Opplyst

Omvising i Opplyst

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Bli med inn på omvisning i permanentutstillinga Opplyst. Glimt frå ei kulturhistorie!

Notida kviler på det som har vore. I Opplyst løfter vi unike, spektakulære og viktige objekt frå norsk kulturhistorie opp frå dei mørke magasina og fram i lyset. Desse objekta representerer augeblikk i den felles historia vår og fortel om store gjennombrot, kreative meisterverk og avgjerande hendingar som har forma ytringsrommet vårt og nasjonen vår.