Logo

Årsmøte Acta region øst

About the event

Organizer: Acta Region Øst

 Acta Årsmøte på Jessheim!

 

Velkommen til årsmøte 2024! I år skal vi være på Jessheim Kirke. 

Alder:  13 år - 19 år (vi åpner opp for de som begynner i 8. klasse fra høsten)

Sted:  Jessheim Kirke

Dato: 20. april 

Årsmøte: lørdag 20. april kl 10.00

Kontaktperson: Dirk Cordier (47482236 / dc@normisjon.no)

Påmeldingsfrist: 15. april  

Innkalling til årsmøtet:

Hva: Årsmøte Acta region Øst                                                                                    

Når: 20. april 2023 kl 10:00-18:00

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på normisjonost.no seinest 5. april.

Saker til årsmøtet og kandidater til styret: Forslag til saker og forhandlingsemner må være innkommet til Actastyret senest fire uker før årsmøtet. Forslag sendes på epost til dc@normisjon.no innen 3. april. Her kan du også foreslå aktuelle kandidater til styret. Det er lov å foreslå seg selv.

NB: sjekk med vedkommende om han/hun har lyst før du foreslår noen.

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.

Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets sammensetning:

Årsmøtet (med møte-, tale,- og stemmerett) består av:

a) medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i regionen.

b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.

c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.

d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.

e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta ansatte. Velkommen!

Se programmet for årsmøte nedenfor:

Program for årsmøte til Acta region Øst

 Jessheim kirke Rådhusvegen 5, 2066 Jessheim

10:00 Registrering 

Noe å bite i og kaffe/te

10:30 Åpningsmøte

Bærum Soul Children synger. Tore Bjørsvik internasjonal leder  taler.

12:40 Årsmøtesaker

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 
Valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere, tellekorps 

Sak 2 Godkjenning av innkallingog dagsorden 

Sak 3 Årsrapport fra Actastyret  
Merknader og godkjenning 

Sak 4    Økonomi  

Regnskap  

Budsjett  

Valg av revisor

Pause

14:30 Varm lunsj. 

Sak 5 Presentasjon av styrekandidater 

Sak 6 Valg av Actastyre  
Styreleder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

Sak 7 Valg av styre til Acta region Øst’s leirklubber 

Sak 8 Valg av valgkomité  

Sak 9   Godkjenning av Acta´s 3 års handlingsplan 

Ferdig

15:30 Inspirasjonssamling 

Tema: Misjon ute og hjemme. Inviterte gjester. Markering av GUS 40 år. 

Lovsang, sofaprat og inspirasjon. 

17:00 Slutt       

Map displaying event location

Jessheim kirke Rådhusvegen 5, 2066 Jessheim

Rådhusvegen 5, 2066 Jessheim, Norge

Årsmøte Acta region øst

Årsmøte Acta region øst

About the event

Organizer: Acta Region Øst

 Acta Årsmøte på Jessheim!

 

Velkommen til årsmøte 2024! I år skal vi være på Jessheim Kirke. 

Alder:  13 år - 19 år (vi åpner opp for de som begynner i 8. klasse fra høsten)

Sted:  Jessheim Kirke

Dato: 20. april 

Årsmøte: lørdag 20. april kl 10.00

Kontaktperson: Dirk Cordier (47482236 / dc@normisjon.no)

Påmeldingsfrist: 15. april  

Innkalling til årsmøtet:

Hva: Årsmøte Acta region Øst                                                                                    

Når: 20. april 2023 kl 10:00-18:00

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på normisjonost.no seinest 5. april.

Saker til årsmøtet og kandidater til styret: Forslag til saker og forhandlingsemner må være innkommet til Actastyret senest fire uker før årsmøtet. Forslag sendes på epost til dc@normisjon.no innen 3. april. Her kan du også foreslå aktuelle kandidater til styret. Det er lov å foreslå seg selv.

NB: sjekk med vedkommende om han/hun har lyst før du foreslår noen.

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.

Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets sammensetning:

Årsmøtet (med møte-, tale,- og stemmerett) består av:

a) medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i regionen.

b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.

c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.

d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.

e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta ansatte. Velkommen!

Se programmet for årsmøte nedenfor:

Program for årsmøte til Acta region Øst

 Jessheim kirke Rådhusvegen 5, 2066 Jessheim

10:00 Registrering 

Noe å bite i og kaffe/te

10:30 Åpningsmøte

Bærum Soul Children synger. Tore Bjørsvik internasjonal leder  taler.

12:40 Årsmøtesaker

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 
Valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere, tellekorps 

Sak 2 Godkjenning av innkallingog dagsorden 

Sak 3 Årsrapport fra Actastyret  
Merknader og godkjenning 

Sak 4    Økonomi  

Regnskap  

Budsjett  

Valg av revisor

Pause

14:30 Varm lunsj. 

Sak 5 Presentasjon av styrekandidater 

Sak 6 Valg av Actastyre  
Styreleder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

Sak 7 Valg av styre til Acta region Øst’s leirklubber 

Sak 8 Valg av valgkomité  

Sak 9   Godkjenning av Acta´s 3 års handlingsplan 

Ferdig

15:30 Inspirasjonssamling 

Tema: Misjon ute og hjemme. Inviterte gjester. Markering av GUS 40 år. 

Lovsang, sofaprat og inspirasjon. 

17:00 Slutt