Logo

Kapital i Nord, 5.-6. juni 2024

About the event

Organizer: Innovasjon Norge, Norinnova, Kupa og SpareBank 1 Nord-Norge.

Velkommen til Kapital i Nord - en nettverkssamling for investorer og nordnorske oppstartsbedrifter. 

Innovasjon Norge, Kupa, Norinnova og SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til Kapital i Nord; en møteplass for investorer som ønsker å bli kjent med de fremste nordnorske oppstartsbedriftene, få bransjeinnsikt og ny kunnskap, samt møte andre investorer og likesinnede med interesse i nord. 

For detaljert program, se nettsiden til Kapital i Nord: https://kapitalinord.no/

Map displaying event location

Festsalen i Rødbanken (4. etg)

Rødbanken, Storgata, Tromsø, Norge

Kapital i Nord, 5.-6. juni 2024

Kapital i Nord, 5.-6. juni 2024

About the event

Organizer: Innovasjon Norge, Norinnova, Kupa og SpareBank 1 Nord-Norge.

Velkommen til Kapital i Nord - en nettverkssamling for investorer og nordnorske oppstartsbedrifter. 

Innovasjon Norge, Kupa, Norinnova og SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til Kapital i Nord; en møteplass for investorer som ønsker å bli kjent med de fremste nordnorske oppstartsbedriftene, få bransjeinnsikt og ny kunnskap, samt møte andre investorer og likesinnede med interesse i nord. 

For detaljert program, se nettsiden til Kapital i Nord: https://kapitalinord.no/