Logo

Menneskerettigheter og psykisk helse

Wednesday 29 May

13:00 – 14:30

About the event

Organizer: ERFARINGSSENTRUM

Erfaringssentrum ønsker velkommen til gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen, leder av landsforeningen We Shall Overcome.

Erfaringssentrum ønsker velkommen til gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen.

Mette Ellingsdalen er leder i bruker/- interesseorganisasjonen WSO - We Shall Overcome, som jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Hun vil i dette webinaret ha en introduksjon om hva menneskerettighetene er, når de er i risiko for at de brytes og hva det betyr i psykisk helse/ rus- feltet.

Hun vil også gi et innblikk i hva som ligger i internasjonale føringer fra Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter, som har stor betydning for tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus i Norge.

Webinaret vil bestå av presentasjoner og diskusjon i grupper.


Velkommen!

Menneskerettigheter og psykisk helse

Menneskerettigheter og psykisk helse

Wednesday 29 May

13:00 – 14:30

About the event

Organizer: ERFARINGSSENTRUM

Erfaringssentrum ønsker velkommen til gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen, leder av landsforeningen We Shall Overcome.

Erfaringssentrum ønsker velkommen til gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen.

Mette Ellingsdalen er leder i bruker/- interesseorganisasjonen WSO - We Shall Overcome, som jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Hun vil i dette webinaret ha en introduksjon om hva menneskerettighetene er, når de er i risiko for at de brytes og hva det betyr i psykisk helse/ rus- feltet.

Hun vil også gi et innblikk i hva som ligger i internasjonale føringer fra Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter, som har stor betydning for tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus i Norge.

Webinaret vil bestå av presentasjoner og diskusjon i grupper.


Velkommen!