Logo

Omvising i Med lova i hand

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024

Er du nysgjerrig på Landslova og Noreg i mellomalderen, men veit ikkje heilt kor du skal begynne? Bli med på omvising! Vi guidar deg gjennom utstillinga og gir kontekst til den lovboka som  forma liva til menneska i Noreg i meir enn fire hundre år.  

I utstillinga kan du sjå nokre av dei vakraste eksemplara av Magnus Lagabøtes landslov, i tillegg til andre mellomaldermanuskript av Heimskringla, Gulatingslova, Kristina-psalteret og mykje meir. Saman fortel desse skattane historia om utviklinga av ein norsk stat og identitet, og om korleis landet vart samla under éin lov. 

Map displaying event location

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate, Oslo, Norge

Omvising i Med lova i hand

Omvising i Med lova i hand

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024

Er du nysgjerrig på Landslova og Noreg i mellomalderen, men veit ikkje heilt kor du skal begynne? Bli med på omvising! Vi guidar deg gjennom utstillinga og gir kontekst til den lovboka som  forma liva til menneska i Noreg i meir enn fire hundre år.  

I utstillinga kan du sjå nokre av dei vakraste eksemplara av Magnus Lagabøtes landslov, i tillegg til andre mellomaldermanuskript av Heimskringla, Gulatingslova, Kristina-psalteret og mykje meir. Saman fortel desse skattane historia om utviklinga av ein norsk stat og identitet, og om korleis landet vart samla under éin lov.