Logo

Stine Sofie Barnehagepakke - Fredrikstad

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Delta på Stine Sofie Barnehagepakke i Fredrikstad.

Barnehageansatte har en unik mulighet til å avdekke når et barn er utsatt for vold eller overgrep. Med Stine Sofie Barnehagepakke får dere kompetanse til å se og hjelpe dersom dere er bekymret for et barn. 

Stine Sofie Barnehagepakke er et praksisnært opplæringsprogram om vold og overgrep mot barn.

Ved å delta får du mer kunnskap om

  • hvilke tegn og symptomer du skal se etter
  • hvordan du kan gjennomføre samtaler med barn om vold eller overgrep
  • hvilke barrierer som kan hindre barnehagen i å hjelpe 
  • det viktige samarbeidet med andre lokale hjelpeinstanser 

I tillegg får du verktøy og undervisningsmateriell som gjør det lettere å jobbe med tematikken gjennom hele året i din barnehage.

Programmet innebærer at to ansatte i hver barnehage deltar på tre samlinger med om lag seks ukers mellom:

Samling 1: 11. september

Samling 2:  23. oktober

Samling 3:  27. november


Alle samlinger holdes på samme sted. 

 

Prisen på 8 000 kr (inkl mva) inkluderer

1) deltakelse for 2 ansatte (styrer og pedgaog) på alle tre samlingene

2) enkel lunsj på alle tre samlingene 

3) undervisningsmateriell til bruk i barnehagen mellom og etter samlingene

 

I tillegg får barnehagen også tilgang på gratis veiledning fra Stine Sofies Stiftelse. 

Map displaying event location

Folkets Hus, Fjellheim, Fredrikstad

Samfunnshuset Fjellheim BA, Fjellveien 9, Kråkerøy, Norge

Stine Sofie Barnehagepakke - Fredrikstad

Stine Sofie Barnehagepakke - Fredrikstad

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Delta på Stine Sofie Barnehagepakke i Fredrikstad.

Barnehageansatte har en unik mulighet til å avdekke når et barn er utsatt for vold eller overgrep. Med Stine Sofie Barnehagepakke får dere kompetanse til å se og hjelpe dersom dere er bekymret for et barn. 

Stine Sofie Barnehagepakke er et praksisnært opplæringsprogram om vold og overgrep mot barn.

Ved å delta får du mer kunnskap om

  • hvilke tegn og symptomer du skal se etter
  • hvordan du kan gjennomføre samtaler med barn om vold eller overgrep
  • hvilke barrierer som kan hindre barnehagen i å hjelpe 
  • det viktige samarbeidet med andre lokale hjelpeinstanser 

I tillegg får du verktøy og undervisningsmateriell som gjør det lettere å jobbe med tematikken gjennom hele året i din barnehage.

Programmet innebærer at to ansatte i hver barnehage deltar på tre samlinger med om lag seks ukers mellom:

Samling 1: 11. september

Samling 2:  23. oktober

Samling 3:  27. november


Alle samlinger holdes på samme sted. 

 

Prisen på 8 000 kr (inkl mva) inkluderer

1) deltakelse for 2 ansatte (styrer og pedgaog) på alle tre samlingene

2) enkel lunsj på alle tre samlingene 

3) undervisningsmateriell til bruk i barnehagen mellom og etter samlingene

 

I tillegg får barnehagen også tilgang på gratis veiledning fra Stine Sofies Stiftelse.