Logo

Kurs i administrasjon av gravplasser

About the event

Organizer: Norsk forening for gravplasskultur

Administrasjonskurset går over tre dager. Kurset er beregnet for administrativt personale, og tar for seg et bredt spekter av det man trenger å vite for å sikre en godt fundert gravplassdrift. Det blir også befaring til gravplasser.

 

Bli med på kurs, og få faglig oppdatering og møte med kolleger fra hele landet. Hjertelig velkommen! 

 

Kurset skal være på Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata 23, Hamar

 

Møteavgift

Kr 2600 for medlemmer, kr 3466 for ikke-medlemmer

 

Hotell

Kr 2505 for dagpakke inkl. lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)
Kr 5935 for enkeltrom med full pensjon. Kr 4455 for dobbeltrom med full pensjon, pr person i rommet. Ankomst dagen før: Kr 1715 for enkeltrom og kr 975 for dobbeltrom pr pers. 

 

Påmeldingsfrist 18. oktober.Vær oppmerksom på at kurset kan bli fullt før påmeldingsfristen, så lurt å melde seg på straks man har bestemt seg!

 

Tidsplan:
Start tirsdag 12. novenber kl. 10.00 (registrering fra kl. 09.30)
Avslutning med lunsj torsdag 14. novenber med lunsj kl. 13 

 

Tema:

  • Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassmyndigheten * Klagesaksbehandling 
  • Grav- og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan * Gravplassplan og universell utforming * Navna minnelund og urnevegg * Gravregister, grav og feste av grav * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk
  • Gravferdsritualer for ulike tros- og livssyn – den livssynsåpne gravplassmyndigheten * Møte med mennesker, etikk og verdighet * Etikkverksted/gruppearbeid
  • Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Gravferdsbyråenes rolle
  • Gravminner * Vernearbeid på gravplass * Befaring

Dagsprogram blir lagt ut her når det er klart

Map displaying event location

Clarion Collection Hotel Astoria

Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata, Hamar, Norge

Kurs i administrasjon av gravplasser

About the event

Organizer: Norsk forening for gravplasskultur

Administrasjonskurset går over tre dager. Kurset er beregnet for administrativt personale, og tar for seg et bredt spekter av det man trenger å vite for å sikre en godt fundert gravplassdrift. Det blir også befaring til gravplasser.

 

Bli med på kurs, og få faglig oppdatering og møte med kolleger fra hele landet. Hjertelig velkommen! 

 

Kurset skal være på Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata 23, Hamar

 

Møteavgift

Kr 2600 for medlemmer, kr 3466 for ikke-medlemmer

 

Hotell

Kr 2505 for dagpakke inkl. lunsj og kaffe (for dem som ikke trenger overnatting)
Kr 5935 for enkeltrom med full pensjon. Kr 4455 for dobbeltrom med full pensjon, pr person i rommet. Ankomst dagen før: Kr 1715 for enkeltrom og kr 975 for dobbeltrom pr pers. 

 

Påmeldingsfrist 18. oktober.Vær oppmerksom på at kurset kan bli fullt før påmeldingsfristen, så lurt å melde seg på straks man har bestemt seg!

 

Tidsplan:
Start tirsdag 12. novenber kl. 10.00 (registrering fra kl. 09.30)
Avslutning med lunsj torsdag 14. novenber med lunsj kl. 13 

 

Tema:

  • Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassmyndigheten * Klagesaksbehandling 
  • Grav- og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan * Gravplassplan og universell utforming * Navna minnelund og urnevegg * Gravregister, grav og feste av grav * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk
  • Gravferdsritualer for ulike tros- og livssyn – den livssynsåpne gravplassmyndigheten * Møte med mennesker, etikk og verdighet * Etikkverksted/gruppearbeid
  • Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Gravferdsbyråenes rolle
  • Gravminner * Vernearbeid på gravplass * Befaring

Dagsprogram blir lagt ut her når det er klart