Logo

Medlemskap Kleppe Bedehus 2024

1 January 09:00 –

31 December 23:55

About the event

Organizer: KLEPPE BEDEHUS

Bli medlem

  • Vær med å støtte opp om Kleppe Bedehus
  • Stemme- og talerett på det årlige årsmøtet
  • Kontingenten gir bedehuset en årlig støtte
  • Bedehuset kan søke om økonomisk støtte basert på betalende medlemmer

 

Årskontingenten er 100 kr per person (voksen og barn).

For å ha stemme- og talerett på årsmøtet i 2025 må du være registrert og betalende medlem i året 2024.

Medlemskap Kleppe Bedehus 2024

1 January 09:00 –

31 December 23:55

About the event

Organizer: KLEPPE BEDEHUS

Bli medlem

  • Vær med å støtte opp om Kleppe Bedehus
  • Stemme- og talerett på det årlige årsmøtet
  • Kontingenten gir bedehuset en årlig støtte
  • Bedehuset kan søke om økonomisk støtte basert på betalende medlemmer

 

Årskontingenten er 100 kr per person (voksen og barn).

For å ha stemme- og talerett på årsmøtet i 2025 må du være registrert og betalende medlem i året 2024.