Logo

«Overføring til storskjerm: Vald og samliv i mellomalderen»

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Arrangementet i Målstova er fullteikna, men det er framleis mogleg å oppleve kvelden hos oss! Vi overfører sendinga direkte på storskjerm i andre rom på Nasjonalbiblioteket.

Denne laurdagen har vi to ulike foredrag som tar utgangspunkt i Magnus Lagabøtes landslov. 

Det første tar for seg valden i og utanfor Landslova. Magnus Lagabøtes landslov av 1274 er kjend for å prøve å få bukt med valdsbruken i samfunnet. Lova omtaler borgarkrigsperioden som ei «villfaringståke», og innførte eit forbod mot ættehemn, det vil seie at det fra nå av berre var lov å hemne seg på gjerningsmannen, ikkje på hans frendar. Men kor valdeleg var samfunnet før lova blei innført? I dette foredraget diskuterer Hans Jacob Orning, professor i mellomalderhistorie, dette spørsmålet ut frå ein tese om at samfunnet før Landslova var nokså fredeleg, men at menneska hadde andre haldingar til kva vald var, enn det som kjem til syne i Landslova.  

Magnus Lagabøte var sterkt inspirert av kristen tenking, og Landslova ber preg av dette, sjølv om Magnus og kyrkja ikkje vart samde om korleis kristenrettane skulle formulerast i Landslova. I det andre foredraget vil professor Sigrun Høgetveit Berg sjå på korleis Landslova og kristenrettane forsøkte å regulere ekteskap, samliv, og seksualåtferd og korleis lovene såleis påverka dei nære relasjonane til folk flest, fattig som rik. 

Det blir pause mellom foredraga, og Kafé Å er open. 

Sjå heile jubileumsprogrammet her!

Map displaying event location

Store auditorium

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate, Oslo, Norge

«Overføring til storskjerm: Vald og samliv i mellomalderen»

«Overføring til storskjerm: Vald og samliv i mellomalderen»

About the event

Organizer: NASJONALBIBLIOTEKET

Arrangementet i Målstova er fullteikna, men det er framleis mogleg å oppleve kvelden hos oss! Vi overfører sendinga direkte på storskjerm i andre rom på Nasjonalbiblioteket.

Denne laurdagen har vi to ulike foredrag som tar utgangspunkt i Magnus Lagabøtes landslov. 

Det første tar for seg valden i og utanfor Landslova. Magnus Lagabøtes landslov av 1274 er kjend for å prøve å få bukt med valdsbruken i samfunnet. Lova omtaler borgarkrigsperioden som ei «villfaringståke», og innførte eit forbod mot ættehemn, det vil seie at det fra nå av berre var lov å hemne seg på gjerningsmannen, ikkje på hans frendar. Men kor valdeleg var samfunnet før lova blei innført? I dette foredraget diskuterer Hans Jacob Orning, professor i mellomalderhistorie, dette spørsmålet ut frå ein tese om at samfunnet før Landslova var nokså fredeleg, men at menneska hadde andre haldingar til kva vald var, enn det som kjem til syne i Landslova.  

Magnus Lagabøte var sterkt inspirert av kristen tenking, og Landslova ber preg av dette, sjølv om Magnus og kyrkja ikkje vart samde om korleis kristenrettane skulle formulerast i Landslova. I det andre foredraget vil professor Sigrun Høgetveit Berg sjå på korleis Landslova og kristenrettane forsøkte å regulere ekteskap, samliv, og seksualåtferd og korleis lovene såleis påverka dei nære relasjonane til folk flest, fattig som rik. 

Det blir pause mellom foredraga, og Kafé Å er open. 

Sjå heile jubileumsprogrammet her!