Logo

Helhetlig drift og forvaltning / Holistic management - Del 2

About the event

Organizer: Faglag for regenerativt landbruk Trøndelag og Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Helhetlig drift og forvaltning, Holistic Management, er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien inn i alle deler av driften. Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenererer jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet (Kilde; Regenerativt Norge).
Kursholder; Anders Lerberg Kopstad

Arrangører; Faglag for regenerativt landbruk Trøndelag og Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein. Rabattert pris for medlemmer i faglaget. For medlemskap, send epost til; regenerativttrondelag@gmail.com. Maks antall kursdeltakere er 20.

 

Introduksjonskurs Holistic Management 2024

Holistic Management er et rammeverk utviklet for å hjelpe bønder til å ta gode valg i en kompleks hverdag som bonde. Rammeverkets formål er å bygge kunnskap og gi brukeren verktøy til å bygge opp gårdens stedegne ressurser og legge grunnlaget for å drive et regenerativt landbruk. Rammeverket kan benyttes uavhengig av driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt. Kurset er spesielt relevant for både de som driver med husdyr, men også andre produksjoner i og utenfor landbruket

En viktig del av kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet for å få naturen til å jobbe for seg. Eng og beitemark er en viktig del av våre landskap, derfor er målretta beitebruk et nyttig redskap vi som bønder kan bruke for å bygge opp produktiviteten på gården og legge til rette for et regenerativt landbruk. Økonomi og de menneskelige faktorene er alltid sammenvevd i alle beslutninger vi tar på gården og gjennom kurset lærer vi å ta beslutninger som løfter både landskap, økonomien og folkene på gården.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle gårdens ressurser; mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.

Kursholder, Anders Lerberg Kopstad har lang og bred erfaring som rådgiver og kursholder i holistic management for bønder rundt om i Norden. Ved siden av rådgivningen driver han, med sin familie, gård på Ringerike med ammeku og sau som hovedproduksjon. Anders er utdannet master i agroøkologi og er sertifisert Field Professional ved Savory Institute.

Kurset har 3 samlinger, hver samling går over 3 dager. De tre samlingene bygger på hverandre, og vi anbefaler å delta på alle.

Gjennom tre samlinger à 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for å oppnå et regenerativt landbruk.

Del 1
Holistic management - Grunnlaget og rammeverket for helhetlig forståelse av drift og ressursforvaltning i agro-økosystemet

Del 2
Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging.

Del 3
På tre deltagende gårder: beiteøkologi i praksis, lese økosystemprosesser og biologisk overvåking i vekstsesongen.

Program og informasjon for Del 2; 1.-3. mars 2024

Tema: Økonomi-, gårds- og beiteplanlegging

Program for 2. samling

Dag 1, 1.mars kl 12.00-18.00

Dag 2, 2. mars kl. 09.00-16.30

Dag 3, 3. mars kl. 09.00-15.00

Map displaying event location

Reppe Søndre

Reppe Søndre, Osvegen, Trondheim, Norge

Helhetlig drift og forvaltning / Holistic management - Del 2

Helhetlig drift og forvaltning / Holistic management - Del 2

About the event

Organizer: Faglag for regenerativt landbruk Trøndelag og Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Helhetlig drift og forvaltning, Holistic Management, er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien inn i alle deler av driften. Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenererer jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet (Kilde; Regenerativt Norge).
Kursholder; Anders Lerberg Kopstad

Arrangører; Faglag for regenerativt landbruk Trøndelag og Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein. Rabattert pris for medlemmer i faglaget. For medlemskap, send epost til; regenerativttrondelag@gmail.com. Maks antall kursdeltakere er 20.

 

Introduksjonskurs Holistic Management 2024

Holistic Management er et rammeverk utviklet for å hjelpe bønder til å ta gode valg i en kompleks hverdag som bonde. Rammeverkets formål er å bygge kunnskap og gi brukeren verktøy til å bygge opp gårdens stedegne ressurser og legge grunnlaget for å drive et regenerativt landbruk. Rammeverket kan benyttes uavhengig av driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt. Kurset er spesielt relevant for både de som driver med husdyr, men også andre produksjoner i og utenfor landbruket

En viktig del av kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet for å få naturen til å jobbe for seg. Eng og beitemark er en viktig del av våre landskap, derfor er målretta beitebruk et nyttig redskap vi som bønder kan bruke for å bygge opp produktiviteten på gården og legge til rette for et regenerativt landbruk. Økonomi og de menneskelige faktorene er alltid sammenvevd i alle beslutninger vi tar på gården og gjennom kurset lærer vi å ta beslutninger som løfter både landskap, økonomien og folkene på gården.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle gårdens ressurser; mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.

Kursholder, Anders Lerberg Kopstad har lang og bred erfaring som rådgiver og kursholder i holistic management for bønder rundt om i Norden. Ved siden av rådgivningen driver han, med sin familie, gård på Ringerike med ammeku og sau som hovedproduksjon. Anders er utdannet master i agroøkologi og er sertifisert Field Professional ved Savory Institute.

Kurset har 3 samlinger, hver samling går over 3 dager. De tre samlingene bygger på hverandre, og vi anbefaler å delta på alle.

Gjennom tre samlinger à 3 dager vil deltakerne lære å bruke driftsplanverktøyet Holistic Management for å oppnå et regenerativt landbruk.

Del 1
Holistic management - Grunnlaget og rammeverket for helhetlig forståelse av drift og ressursforvaltning i agro-økosystemet

Del 2
Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging.

Del 3
På tre deltagende gårder: beiteøkologi i praksis, lese økosystemprosesser og biologisk overvåking i vekstsesongen.

Program og informasjon for Del 2; 1.-3. mars 2024

Tema: Økonomi-, gårds- og beiteplanlegging

Program for 2. samling

Dag 1, 1.mars kl 12.00-18.00

Dag 2, 2. mars kl. 09.00-16.30

Dag 3, 3. mars kl. 09.00-15.00