Logo

Fagdag for erfaringskonsulenter i Bergen -Åpenhet og helhet

About the event

Organizer: Nettverk for erfaringskonsulenter i Vestland

Nettverk for erfaringskonsulenter inviterer til fagdag 6 mars i Bergen: Åpenhet og helhet

PROGRAM

08.30 -09.00 Kaffeprat

09.00 -09:15

Noen minutter om samarbeidet med Erfaringssentrum rundt Fagdagen

 

09:15-10:00

Presentasjon av funn fra Formsundersøkelsen

-Kollegaundersøkelsen om erfaringskompetanse

 

10.00 -10.30 Pause, mingletid

 

10.30 – 11.30

Anne Turid Nygaard, Rådgiver, Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester

-Erfaringskonsulenter: Så er vi her, men hvordan blir veien videre?

Spørsmål fra salen

 

11.30 – 12.30 LUNSJ

 

12.30 – 13.30

Workshop: Kafédialog

 

13.30 – 13.45 Kort beinstrekk

 

13.45 – 14.45

Workshop: Egenomsorg ved Henriette og Helene

Henriette er student ved MB programmet

Helene erfaringskonsulent i Mestringsteamet psykisk helse

Map displaying event location

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS), 1 ets, rom: Collet

Fjøsangerveien 36, 5053 Bergen, Norge

Fagdag for erfaringskonsulenter i Bergen  -Åpenhet og helhet

Fagdag for erfaringskonsulenter i Bergen -Åpenhet og helhet

About the event

Organizer: Nettverk for erfaringskonsulenter i Vestland

Nettverk for erfaringskonsulenter inviterer til fagdag 6 mars i Bergen: Åpenhet og helhet

PROGRAM

08.30 -09.00 Kaffeprat

09.00 -09:15

Noen minutter om samarbeidet med Erfaringssentrum rundt Fagdagen

 

09:15-10:00

Presentasjon av funn fra Formsundersøkelsen

-Kollegaundersøkelsen om erfaringskompetanse

 

10.00 -10.30 Pause, mingletid

 

10.30 – 11.30

Anne Turid Nygaard, Rådgiver, Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester

-Erfaringskonsulenter: Så er vi her, men hvordan blir veien videre?

Spørsmål fra salen

 

11.30 – 12.30 LUNSJ

 

12.30 – 13.30

Workshop: Kafédialog

 

13.30 – 13.45 Kort beinstrekk

 

13.45 – 14.45

Workshop: Egenomsorg ved Henriette og Helene

Henriette er student ved MB programmet

Helene erfaringskonsulent i Mestringsteamet psykisk helse