Logo

Veivalg 2: Et kurs i markedsstrategi

About the event

Organizer: Kreativt Forum og Mediebyråforeningen

Veivalg 2 er et markedsstrategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. 

Kurset er for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for oppnå best mulig effekt.

 

Kurs:

- Samling 1: 6. + 7. mai, 2024
- Samling 2: 13. + 14. mai, 2024

(totalt 4 dager)

 

Eksamen: 

- Utdeling og presentasjon av eksamensoppgave: 14. mai, 2024
- Innleveringsfrist: 31. mai, 2024
- Muntlig gruppepresentasjon: 6. juni, 2024

Map displaying event location

Thon Hotel Vika Atrium

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien, Oslo, Norge

Veivalg 2: Et kurs i markedsstrategi

Veivalg 2: Et kurs i markedsstrategi

About the event

Organizer: Kreativt Forum og Mediebyråforeningen

Veivalg 2 er et markedsstrategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. 

Kurset er for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for oppnå best mulig effekt.

 

Kurs:

- Samling 1: 6. + 7. mai, 2024
- Samling 2: 13. + 14. mai, 2024

(totalt 4 dager)

 

Eksamen: 

- Utdeling og presentasjon av eksamensoppgave: 14. mai, 2024
- Innleveringsfrist: 31. mai, 2024
- Muntlig gruppepresentasjon: 6. juni, 2024