Logo

Kulturvekkå 2024: Låvefest med Anders Nordstad + pub etterpå.

About the event

Organizer: TINGVOLL ØKOPARK EIENDOM AS

18:00 – 18:25 Ordfører Ingrid Waagen åpner Kulturvekkå. Bård Watn underholder og introduserer første post på programmet.

18:25 – 18:45 Troverdig bærekraft?

Unni Støbet lande og Rose Bergslid har jobbet med landbruk og naturforvaltning i et par kvinnealdere og kjenner landskap og landbruk i Møre og Romsdal svært godt. De tar for seg vår tids mest brukte og misbrukte begrep, nemlig bærekraftsbegrepet. Klimaendringer og naturtap tar forståelig nok mye plass i samfunnsdebatten. Men om bærekraft skal bli et troverdig begrep for folk flest så må det romme så mye mer. Økonomisk og sosial bærekraft, og økt bruk av lokale ressurser er essensielle faktorer i fremtidens landbruk i Møre og Romsdal.   

18:45 – 19:00 Bård Watn underholder og introduserer Anders Nordstad

19:00 – 19:45 "Det er maten vår, for pokker!" Med Anders Nordstad

Anders Nordstad er en av Norges mest markante stemmer om de mange utfordringene knyttet til matproduksjon, selvforsyning og lønnsomhet i landbruket. Han holder foredraget «Det er maten vår, for pokker!». 

19:45 - 20:00 Bård Watn underholder og takker for kvelden

20:00 - 23:00 Puben åpen nede i kjelleren

Map displaying event location

Tingvoll Økopark

Tingvoll Økopark, Gunnars veg, Tingvoll, Norge

Kulturvekkå 2024: Låvefest med Anders Nordstad + pub etterpå.

Kulturvekkå 2024: Låvefest med Anders Nordstad + pub etterpå.

About the event

Organizer: TINGVOLL ØKOPARK EIENDOM AS

18:00 – 18:25 Ordfører Ingrid Waagen åpner Kulturvekkå. Bård Watn underholder og introduserer første post på programmet.

18:25 – 18:45 Troverdig bærekraft?

Unni Støbet lande og Rose Bergslid har jobbet med landbruk og naturforvaltning i et par kvinnealdere og kjenner landskap og landbruk i Møre og Romsdal svært godt. De tar for seg vår tids mest brukte og misbrukte begrep, nemlig bærekraftsbegrepet. Klimaendringer og naturtap tar forståelig nok mye plass i samfunnsdebatten. Men om bærekraft skal bli et troverdig begrep for folk flest så må det romme så mye mer. Økonomisk og sosial bærekraft, og økt bruk av lokale ressurser er essensielle faktorer i fremtidens landbruk i Møre og Romsdal.   

18:45 – 19:00 Bård Watn underholder og introduserer Anders Nordstad

19:00 – 19:45 "Det er maten vår, for pokker!" Med Anders Nordstad

Anders Nordstad er en av Norges mest markante stemmer om de mange utfordringene knyttet til matproduksjon, selvforsyning og lønnsomhet i landbruket. Han holder foredraget «Det er maten vår, for pokker!». 

19:45 - 20:00 Bård Watn underholder og takker for kvelden

20:00 - 23:00 Puben åpen nede i kjelleren