Logo

Kurs i jaktledelse Karasjok 23 - 24. mai 2024

23 May 17:00 –

24 May 21:00

Kurslokale oppgis senere

Karasjok, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Skogkurs arrangerer kurs i jaktledelse i samarbeid med FeFO

Kurset deles opp slik at vi gjennomfører en teoridag på Teams 14. mai klokken 17.00 til 21.00. og to ettermiddager hvor vi møtes fysisk (23 og 24.mai). Innkallingen til Teams forelesningen får dere når vi nærmer oss.

 

Det er forskriftfestet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi jegere i elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

Målgrupper:
Kurset er beregnet på nåværende og kommende ledere, nestledere og deltagere på elg- og hjortejaktlag.   

Kurslengde: 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. 

Program:
14.mai kl. 17.00 -21.00


Kursåpning. Faglig innledning, bakgrunn og mål 
Jaktlederen. Lover og forskrifter ang. jaktlederen 
Før jakta. Forberedelser, avtaler, kontroll 
Jaktutøvelsen Parole  Sikker og human jakt .
Jaktutøvelsen. Praktisk gjennomføring.

Ettermiddagene 23 og 24. mai
 Ettersøk
Etter jakta. Slakting og kjøtthåndtering. Fordeling av byttet
Forvaltning. Sett elg, prøvetaking og rapportering.
Etikk, moral og atferd. Overfor andre aktører, nabojaktlag og media. 
Gruppearbeid
Diskusjon, oppsummering, kursevaluering
Kursavslutning 

(Med forbehold om mindre endringer)

Forelesere:
Dagh Bakka
Øyvind Juliussen. 

Map displaying event location

Get directions

Kurs i jaktledelse Karasjok 23 - 24. mai 2024

Kurs i jaktledelse Karasjok 23 - 24. mai 2024

23 May 17:00 –

24 May 21:00

Kurslokale oppgis senere

Karasjok, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Skogkurs arrangerer kurs i jaktledelse i samarbeid med FeFO

Kurset deles opp slik at vi gjennomfører en teoridag på Teams 14. mai klokken 17.00 til 21.00. og to ettermiddager hvor vi møtes fysisk (23 og 24.mai). Innkallingen til Teams forelesningen får dere når vi nærmer oss.

 

Det er forskriftfestet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi jegere i elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

Målgrupper:
Kurset er beregnet på nåværende og kommende ledere, nestledere og deltagere på elg- og hjortejaktlag.   

Kurslengde: 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. 

Program:
14.mai kl. 17.00 -21.00


Kursåpning. Faglig innledning, bakgrunn og mål 
Jaktlederen. Lover og forskrifter ang. jaktlederen 
Før jakta. Forberedelser, avtaler, kontroll 
Jaktutøvelsen Parole  Sikker og human jakt .
Jaktutøvelsen. Praktisk gjennomføring.

Ettermiddagene 23 og 24. mai
 Ettersøk
Etter jakta. Slakting og kjøtthåndtering. Fordeling av byttet
Forvaltning. Sett elg, prøvetaking og rapportering.
Etikk, moral og atferd. Overfor andre aktører, nabojaktlag og media. 
Gruppearbeid
Diskusjon, oppsummering, kursevaluering
Kursavslutning 

(Med forbehold om mindre endringer)

Forelesere:
Dagh Bakka
Øyvind Juliussen.