Logo

Kurs i jaktledelse Varangerbotn 25.mai 2024

Saturday 25 May

09:00 – 17:00

Kurslokale oppgis senere

Varangerbotn, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Skogkurs arrangerer kurs i jaktledelse i samarbeid med FeFO

Kurset deles opp slik at vi gjennomfører en teoridag på Teams 14. mai klokken 17.00 til 21.00. og en dag hvor vi møtes fysisk (25.mai). Innkallingen til Teams forelesningen får dere når vi nærmer oss.

 

Det er forskriftfestet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi jegere i elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

Målgrupper:
Kurset er beregnet på nåværende og kommende ledere, nestledere og deltagere på elg- og hjortejaktlag.   

Kurslengde: 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. 

Program:
14.mai kl. 17.00 -21.00


Kursåpning. Faglig innledning, bakgrunn og mål 
Jaktlederen. Lover og forskrifter ang. jaktlederen 
Før jakta. Forberedelser, avtaler, kontroll 
Jaktutøvelsen Parole  Sikker og human jakt .
Jaktutøvelsen. Praktisk gjennomføring.

Lørdag 25. mai
09.00 Ettersøk
10.15 Pause
10.30 Etter jakta. Slakting og kjøtthåndtering. Fordeling av byttet
11.15 Forvaltning. Sett elg, prøvetaking og rapportering.
11.45 Pause
12.00 Etikk, moral og atferd. Overfor andre aktører, nabojaktlag og media. 
12.45 Gruppeinndeling. Tildeling av gruppeoppgaver 
13.00 Lunsj
13.45 Gruppearbeid
14.30 Gruppebesvarelser
15.30 Kaffe m/ kake
15.45 Gruppebesvarelser
16.45 Diskusjon, oppsummering, kursevaluering
17.00 Kursavslutning 

(Med forbehold om mindre endringer)

Forelesere:
Dagh Bakka
Øyvind Juliussen. 

Map displaying event location

Kurslokale oppgis senere

Varangerbotn, Norge

Kurs i jaktledelse Varangerbotn 25.mai 2024

Kurs i jaktledelse Varangerbotn 25.mai 2024

Saturday 25 May

09:00 – 17:00

Kurslokale oppgis senere

Varangerbotn, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Skogkurs arrangerer kurs i jaktledelse i samarbeid med FeFO

Kurset deles opp slik at vi gjennomfører en teoridag på Teams 14. mai klokken 17.00 til 21.00. og en dag hvor vi møtes fysisk (25.mai). Innkallingen til Teams forelesningen får dere når vi nærmer oss.

 

Det er forskriftfestet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi jegere i elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt.

Målgrupper:
Kurset er beregnet på nåværende og kommende ledere, nestledere og deltagere på elg- og hjortejaktlag.   

Kurslengde: 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. 

Program:
14.mai kl. 17.00 -21.00


Kursåpning. Faglig innledning, bakgrunn og mål 
Jaktlederen. Lover og forskrifter ang. jaktlederen 
Før jakta. Forberedelser, avtaler, kontroll 
Jaktutøvelsen Parole  Sikker og human jakt .
Jaktutøvelsen. Praktisk gjennomføring.

Lørdag 25. mai
09.00 Ettersøk
10.15 Pause
10.30 Etter jakta. Slakting og kjøtthåndtering. Fordeling av byttet
11.15 Forvaltning. Sett elg, prøvetaking og rapportering.
11.45 Pause
12.00 Etikk, moral og atferd. Overfor andre aktører, nabojaktlag og media. 
12.45 Gruppeinndeling. Tildeling av gruppeoppgaver 
13.00 Lunsj
13.45 Gruppearbeid
14.30 Gruppebesvarelser
15.30 Kaffe m/ kake
15.45 Gruppebesvarelser
16.45 Diskusjon, oppsummering, kursevaluering
17.00 Kursavslutning 

(Med forbehold om mindre endringer)

Forelesere:
Dagh Bakka
Øyvind Juliussen.