Logo

Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag

1 February 00:00 –

31 December 23:55

About the event

Organizer: Skogkurs

Forvaltning av kantsoner - nettkurs

I et stadig villere og våtere klima blir kantsonenes betydning enda større.
Skogbruket har et samfunnsansvar i å forvalte kantsoner på en god måte.

Målgruppe

Primærmålgruppen for dette kurset er planleggere og entreprenører i det operative skogbruket. Kurset er også relevant for skogeiere, og andre interesserte. Det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende skogfaglig kompetanse.

Etter kurset skal du ha kjennskap til:

  • Lære om kantsonens ulike funksjoner i skog
  • Bli kjent med og forstå sertifiserings ordning og lovverk som omhandler kantsoner
  • Forstå hva som er riktig skjøtsel og hvorfor
  • Lære om andre kantsonekrav i skog

Tema

Kantsonens økologiske funksjoner
Lovverk og Norsk PEFC Skogstandard
Hva er riktig skjøtsel i kantsoner?
Øvelsesoppgave – tilstanden til kantsonen
Andre kantsonekrav i skog
Avslutningsoppgave
 
Kursets lengde
ca. 2 timer
 

Praktisk informasjon
Pris 625,- (inkl. mva).
Kravet for å bestå kurset er 85 % riktige svar i avslutningsoppgaven. Du vil også bli testet underveis i kurset for best mulig læring.

Nettkurset er primært beregnet for gjennomføring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobiltelefon er minst egnet.

Etter førstegangs pålogging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder. 

Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag

Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag

1 February 00:00 –

31 December 23:55

About the event

Organizer: Skogkurs

Forvaltning av kantsoner - nettkurs

I et stadig villere og våtere klima blir kantsonenes betydning enda større.
Skogbruket har et samfunnsansvar i å forvalte kantsoner på en god måte.

Målgruppe

Primærmålgruppen for dette kurset er planleggere og entreprenører i det operative skogbruket. Kurset er også relevant for skogeiere, og andre interesserte. Det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende skogfaglig kompetanse.

Etter kurset skal du ha kjennskap til:

  • Lære om kantsonens ulike funksjoner i skog
  • Bli kjent med og forstå sertifiserings ordning og lovverk som omhandler kantsoner
  • Forstå hva som er riktig skjøtsel og hvorfor
  • Lære om andre kantsonekrav i skog

Tema

Kantsonens økologiske funksjoner
Lovverk og Norsk PEFC Skogstandard
Hva er riktig skjøtsel i kantsoner?
Øvelsesoppgave – tilstanden til kantsonen
Andre kantsonekrav i skog
Avslutningsoppgave
 
Kursets lengde
ca. 2 timer
 

Praktisk informasjon
Pris 625,- (inkl. mva).
Kravet for å bestå kurset er 85 % riktige svar i avslutningsoppgaven. Du vil også bli testet underveis i kurset for best mulig læring.

Nettkurset er primært beregnet for gjennomføring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobiltelefon er minst egnet.

Etter førstegangs pålogging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder.