Logo

NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser. - Liker vi det vi ser?

Monday 5 February

08:30 – 11:00

IKT-Norge

Oscars gate 20, Oslo, Norge

About the event

Organizer: IKT-Norge

Innspillsmøte om NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

IKT-Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard, inviterer til et innspillsmøte om NOU 2023:26 Nye lov for offentlige anskaffelser.

Under møtet vil Inger Roll-Matthiesen fra Advokatfirmaet Berngaard guide oss gjennom noen av de viktigste temaene i lovforslaget.

 

Agenda for Innspillsmøte:

 • Velkommen ved Christopher Hoff, IKT-Norge

 Forslag til ny lovstruktur: 

 • Gjennomgang av forslaget om å endre bestemmelser til lov av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard 
 • Diskusjon rundt implikasjoner og potensielle utfordringer.

Nye krav til Miljø og Klima fra 1. januar 2024

 • Gjennomgang av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard 
 • Analyse av de nye kravene og deres betydning for gjeldende rett. 
 • Diskusjon om de nye forskriftsbestemmelsene, med fokus på konkurranse og næringslivets interesser.
 • Den nye forskriften foreslås «skrotet» i nytt lovutkast
 • Diskusjon og forslag til endringer eller tilpasninger

 

Åpen runde for spørsmål, kommentarer, og ytterligere innspill

 

Ønsker du å sende skriftlig innspill, eller temaer til diskusjon kan dette sendes til ch@ikt-norge.no

Map displaying event location

IKT-Norge

Oscars gate 20, Oslo, Norge

NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser. - Liker vi det vi ser?

NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser. - Liker vi det vi ser?

Monday 5 February

08:30 – 11:00

IKT-Norge

Oscars gate 20, Oslo, Norge

About the event

Organizer: IKT-Norge

Innspillsmøte om NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

IKT-Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard, inviterer til et innspillsmøte om NOU 2023:26 Nye lov for offentlige anskaffelser.

Under møtet vil Inger Roll-Matthiesen fra Advokatfirmaet Berngaard guide oss gjennom noen av de viktigste temaene i lovforslaget.

 

Agenda for Innspillsmøte:

 • Velkommen ved Christopher Hoff, IKT-Norge

 Forslag til ny lovstruktur: 

 • Gjennomgang av forslaget om å endre bestemmelser til lov av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard 
 • Diskusjon rundt implikasjoner og potensielle utfordringer.

Nye krav til Miljø og Klima fra 1. januar 2024

 • Gjennomgang av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard 
 • Analyse av de nye kravene og deres betydning for gjeldende rett. 
 • Diskusjon om de nye forskriftsbestemmelsene, med fokus på konkurranse og næringslivets interesser.
 • Den nye forskriften foreslås «skrotet» i nytt lovutkast
 • Diskusjon og forslag til endringer eller tilpasninger

 

Åpen runde for spørsmål, kommentarer, og ytterligere innspill

 

Ønsker du å sende skriftlig innspill, eller temaer til diskusjon kan dette sendes til ch@ikt-norge.no