Logo

Innakva-konferansen 2024

About the event

Organizer: Innakva KLYNGE

Velkommen til flotte og spennende dager på Lindesnes Havhotell!
To dager med gode foredrag, kompetanseheving, samtaler, relasjonbygging og mulighet for å utvikle kontaktnett og forretningsmuligheter. 

Påmeldingsfrist til fredag 15. mars kl. 16.00.

Tilhører du en Innakva KYNGE deltagerbedrift gis kr. 500,- i rabatt. (Velg fra billettalternativene A, C, E, G eller I) Sjekk rett alternativ ved påmelding.

Vennligst oppgi behov for tilpasset mat/allergier/annet under eget felt når du kommer så langt i din påmelding. 


PROGRAM

TIRSDAG 19. MARS 2024

09.30  Årsmøte Innakva KLYNGE 

11.00  Lunsj/minglingstid

12.00  Åpning av Innakva-konferansen
            v/ Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet (Digitalt) 

- Tareproduksjon -

12.15   Verdas største akvakultur står for tur i Noreg - kva kan vi lære av laksen?
            v/ Johan Ludvig Holst, Gründer i Kelpinor AS

12.30  Muliggjøring av ny havbasert næring ved bruk av skalerbar teknologi fra Norge
             v/ Kim Kristensen, Daglig leder i Arctic Seaweed AS

12.45  Taredyrking fra A-?
             v/ Harald Sveier, Daglig leder i Lerøy Ocean Harvest AS

13.00  Hvorfor må Norge få til en næring på dyrking av tare som mat?
             v/ Arne Duinker, Forsker ved Havforskningsintstituttet, Bergen

13.15   Panelsamtale; Tareproduksjon 

13.35  Pause

- Produksjon i ferskvann -

14.00  Produksjon i ferskvann - muligheter og utfordringer
             
v/ Runar Blakstad, Svåholmen AS

14.15   Verdikjede - fra merd til matfat
             
v/ Andreas Lindhom, Fjord-Holding AS / Egersund Management AS

14.30  Preventiv fiskehelse og ferskvannsproduksjon, med hovedvekt på varmtvannsarter
             
v/ Svein Alexandersen, Pharmaq AS

14.45  Fullskala landbasert matfiskproduksjon, er det mulig?
            
v/ Håkon André Berg, Skeie teknologi AS

15.00  Panelsamtale; Produksjon i ferskvann

15.20  Utfordringer og muligheter for havbruk i  Norge
       
      v/ Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger

15.45  Pause

16.30  Panelsamtale; Akvakultur - fortid, nåtid og fremtid

17.45   Pause

19.30  Festmiddag (3-retters meny) og mingling utover kvelden


ONSDAG 20. MARS 2024

08.00  Frokost og utsjekk for overnattingsgjester
              (Frokost åpen fra kl 07.00)

08.50  Velkommen

- Ressursutnyttelse - 

09.00  Fra slam til ressurs
     
        v/ Dorinde Kleinegris, Forsker ved Norwegian Research Centre AS (NORCE)

09.15   Akvaponi - fra forskning til kommersiell produksjon
             
v/ Siv Lene Gangenes Skar, COO i Columbi Farms AS

09.30  Slam fra landbasert oppdrett med renseanlegg - en kjemperessurs
         
      v/ Geir Helge Johnsen, Nestleder i Rådgivende Biologer AS

09.45  Organisk gjødsel, marked og muligheter
               
v/ Torgeir Lassen, Daglig leder i Terramarine AS

10.00   Slam som drivkraft i en industriell symbiose
             
v/ Arne Mikalsen, Styreleder i Vireo AS

10.15    Panelsamtale; Ressursutnyttelse 

10.35   Pause

- Næringsutvikling, kaptial og finans -

11.00  Fra problem til potensial; Hvordan få til næringsutvikling langs Agderkysten?
         
  v/ Lone Jevne, Daglig leder i Innakva LAB AS

11.15    Hvordan kan næring og utdanning samarbeide for å nå målene i Regionplan Agder 2030?
            v/Lene Ragnhild Kyllesdal, Seniorrådgiver i Agder Fylkeskommune

11.30  Viktigheten av et godt innovasjonsøkosystem
             
v/ Peter Klemsdal, Administrerende direktør i Sørlandets Kompetansefond

11.45   Hvilke fortrinn har Agder?
             
v/ Trond Madsen, NHO Agder

12.00  Makrobildet nasjonalt og regionalt - hvor går økonomien?
             v/ Tore Grobæk Vamraak, Sjeføkonom i Sparebanken Sør

12.15   Panelsamtale; Næringsutvikling, kapital og finans

12.50  Avslutning

13.00  Lunsj

Map displaying event location

Lindesnes Havhotell

Lindesnes Havhotell, Bålyveien 50, 4521 Balveï, Lindesnes, Norge

Innakva-konferansen 2024

Innakva-konferansen 2024

About the event

Organizer: Innakva KLYNGE

Velkommen til flotte og spennende dager på Lindesnes Havhotell!
To dager med gode foredrag, kompetanseheving, samtaler, relasjonbygging og mulighet for å utvikle kontaktnett og forretningsmuligheter. 

Påmeldingsfrist til fredag 15. mars kl. 16.00.

Tilhører du en Innakva KYNGE deltagerbedrift gis kr. 500,- i rabatt. (Velg fra billettalternativene A, C, E, G eller I) Sjekk rett alternativ ved påmelding.

Vennligst oppgi behov for tilpasset mat/allergier/annet under eget felt når du kommer så langt i din påmelding. 


PROGRAM

TIRSDAG 19. MARS 2024

09.30  Årsmøte Innakva KLYNGE 

11.00  Lunsj/minglingstid

12.00  Åpning av Innakva-konferansen
            v/ Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet (Digitalt) 

- Tareproduksjon -

12.15   Verdas største akvakultur står for tur i Noreg - kva kan vi lære av laksen?
            v/ Johan Ludvig Holst, Gründer i Kelpinor AS

12.30  Muliggjøring av ny havbasert næring ved bruk av skalerbar teknologi fra Norge
             v/ Kim Kristensen, Daglig leder i Arctic Seaweed AS

12.45  Taredyrking fra A-?
             v/ Harald Sveier, Daglig leder i Lerøy Ocean Harvest AS

13.00  Hvorfor må Norge få til en næring på dyrking av tare som mat?
             v/ Arne Duinker, Forsker ved Havforskningsintstituttet, Bergen

13.15   Panelsamtale; Tareproduksjon 

13.35  Pause

- Produksjon i ferskvann -

14.00  Produksjon i ferskvann - muligheter og utfordringer
             
v/ Runar Blakstad, Svåholmen AS

14.15   Verdikjede - fra merd til matfat
             
v/ Andreas Lindhom, Fjord-Holding AS / Egersund Management AS

14.30  Preventiv fiskehelse og ferskvannsproduksjon, med hovedvekt på varmtvannsarter
             
v/ Svein Alexandersen, Pharmaq AS

14.45  Fullskala landbasert matfiskproduksjon, er det mulig?
            
v/ Håkon André Berg, Skeie teknologi AS

15.00  Panelsamtale; Produksjon i ferskvann

15.20  Utfordringer og muligheter for havbruk i  Norge
       
      v/ Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger

15.45  Pause

16.30  Panelsamtale; Akvakultur - fortid, nåtid og fremtid

17.45   Pause

19.30  Festmiddag (3-retters meny) og mingling utover kvelden


ONSDAG 20. MARS 2024

08.00  Frokost og utsjekk for overnattingsgjester
              (Frokost åpen fra kl 07.00)

08.50  Velkommen

- Ressursutnyttelse - 

09.00  Fra slam til ressurs
     
        v/ Dorinde Kleinegris, Forsker ved Norwegian Research Centre AS (NORCE)

09.15   Akvaponi - fra forskning til kommersiell produksjon
             
v/ Siv Lene Gangenes Skar, COO i Columbi Farms AS

09.30  Slam fra landbasert oppdrett med renseanlegg - en kjemperessurs
         
      v/ Geir Helge Johnsen, Nestleder i Rådgivende Biologer AS

09.45  Organisk gjødsel, marked og muligheter
               
v/ Torgeir Lassen, Daglig leder i Terramarine AS

10.00   Slam som drivkraft i en industriell symbiose
             
v/ Arne Mikalsen, Styreleder i Vireo AS

10.15    Panelsamtale; Ressursutnyttelse 

10.35   Pause

- Næringsutvikling, kaptial og finans -

11.00  Fra problem til potensial; Hvordan få til næringsutvikling langs Agderkysten?
         
  v/ Lone Jevne, Daglig leder i Innakva LAB AS

11.15    Hvordan kan næring og utdanning samarbeide for å nå målene i Regionplan Agder 2030?
            v/Lene Ragnhild Kyllesdal, Seniorrådgiver i Agder Fylkeskommune

11.30  Viktigheten av et godt innovasjonsøkosystem
             
v/ Peter Klemsdal, Administrerende direktør i Sørlandets Kompetansefond

11.45   Hvilke fortrinn har Agder?
             
v/ Trond Madsen, NHO Agder

12.00  Makrobildet nasjonalt og regionalt - hvor går økonomien?
             v/ Tore Grobæk Vamraak, Sjeføkonom i Sparebanken Sør

12.15   Panelsamtale; Næringsutvikling, kapital og finans

12.50  Avslutning

13.00  Lunsj