Logo

Foreldreveiledning - åtte ganger - ukrainsk

7 March 17:00 –

2 May 19:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Atlas Kompetanse starter foreldreveiledningsgruppe for deltakere med kort programtid. Kurset holdes på Zoom og er dermed også en møteplass for familier bosatt i ulike kommuner – hvor de kan lære, diskutere og reflektere sammen på eget språk. 

Vi fokuserer på:

  • foreldrerollen i nytt land
  • tokulturell oppdragelse og hvordan foreldre kan finne en balanse mellom deres opprinnelseskultur og den nye i Norge
  • Obligatoriske tema jfr. retningslinjer fra IMDi
  • dialogbasert og kultursensitivt
  • Kurset gjennomføres over åtte ganger, totalt 16 timer

Personvern
Atlas Kompetanse plikter å bevare taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vi i utførelsen av oppdraget får vite om noens personlige forhold. 

Foreldreveiledning - åtte ganger - ukrainsk

Foreldreveiledning - åtte ganger - ukrainsk

7 March 17:00 –

2 May 19:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Atlas Kompetanse starter foreldreveiledningsgruppe for deltakere med kort programtid. Kurset holdes på Zoom og er dermed også en møteplass for familier bosatt i ulike kommuner – hvor de kan lære, diskutere og reflektere sammen på eget språk. 

Vi fokuserer på:

  • foreldrerollen i nytt land
  • tokulturell oppdragelse og hvordan foreldre kan finne en balanse mellom deres opprinnelseskultur og den nye i Norge
  • Obligatoriske tema jfr. retningslinjer fra IMDi
  • dialogbasert og kultursensitivt
  • Kurset gjennomføres over åtte ganger, totalt 16 timer

Personvern
Atlas Kompetanse plikter å bevare taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vi i utførelsen av oppdraget får vite om noens personlige forhold.