Logo

Farshjertehelg

About the event

Organizer: Jesusfellesskapet Bergen

Talere

Richard og Nia Jones
Richard og Nia fryder seg over å se Far forvandle menneskers hjerter over hele verden. Denne forvandlingen er en pågående prosess på alle områder i deres eget liv, inkludert deres ekteskap og relasjonen med deres to døtre. Richard og Nia har arbeidet i misjonens tjeneste i mange år. I mer enn ti år arbeidet de blant en unådd stamme på en av Indonesisas mange øyer. De har også bodd og tjenestegjort i Malaysia i 14 år. Richard vokste opp i sørøst England og Nia i Jakarta, Indonesia. De møttes på en misjonstur til Lombok, Indonesia.For tiden bor de i sine kofferter og holder skoler om Guds fantastiske Farskjærlighet hvor enn reisen tar de.
 
Gunnar og Ingrid Dehli
Gunnar og Ingrid bor i Oslo. Etter at en av deres tre sønner ble født døv kalte Gud dem til tjeneste blant døve. De har begge arbeidet ved Signo, et senter for døve. Gunnar har vært lærer, rektor og generalsekretær og Ingrid lærer og avdelingsleder. Ingrid ledet også et program som skulle gi en tegnbasert utdanning for barn i Kina.
Deres tjeneste nå, etter at begge er blitt pensjonister, er å bringe budskapet om Guds farshjerte til stadig nye mennesker. De holder skoler for døve, bl.a i Afrika.
 
Program
 
Fredag 15.03.
19.00-21.00 Seminar del 1
Registering fra 18.30
 
Lørdag 16.03.
10.00-13.00 Seminar del 2
13.00-14.30 Lunsj (deltakerne må selv ordne dette)
14.30-18.00 Seminar del 3
 
Det er flere butikker og spisesteder i umiddelbar nærhet av Evangeliekirken. Vi servere kaffe/te/vann og frukt/snacks.
 
Flere av talerne er også med på Jesusfellesskapets åpne møter søndag 17.03. kl. 12.00 og 19.00.

 

Map displaying event location

Evangeliekirken, Bjørnsons gate 38, Bergen, Norge

Farshjertehelg

Farshjertehelg

About the event

Organizer: Jesusfellesskapet Bergen

Talere

Richard og Nia Jones
Richard og Nia fryder seg over å se Far forvandle menneskers hjerter over hele verden. Denne forvandlingen er en pågående prosess på alle områder i deres eget liv, inkludert deres ekteskap og relasjonen med deres to døtre. Richard og Nia har arbeidet i misjonens tjeneste i mange år. I mer enn ti år arbeidet de blant en unådd stamme på en av Indonesisas mange øyer. De har også bodd og tjenestegjort i Malaysia i 14 år. Richard vokste opp i sørøst England og Nia i Jakarta, Indonesia. De møttes på en misjonstur til Lombok, Indonesia.For tiden bor de i sine kofferter og holder skoler om Guds fantastiske Farskjærlighet hvor enn reisen tar de.
 
Gunnar og Ingrid Dehli
Gunnar og Ingrid bor i Oslo. Etter at en av deres tre sønner ble født døv kalte Gud dem til tjeneste blant døve. De har begge arbeidet ved Signo, et senter for døve. Gunnar har vært lærer, rektor og generalsekretær og Ingrid lærer og avdelingsleder. Ingrid ledet også et program som skulle gi en tegnbasert utdanning for barn i Kina.
Deres tjeneste nå, etter at begge er blitt pensjonister, er å bringe budskapet om Guds farshjerte til stadig nye mennesker. De holder skoler for døve, bl.a i Afrika.
 
Program
 
Fredag 15.03.
19.00-21.00 Seminar del 1
Registering fra 18.30
 
Lørdag 16.03.
10.00-13.00 Seminar del 2
13.00-14.30 Lunsj (deltakerne må selv ordne dette)
14.30-18.00 Seminar del 3
 
Det er flere butikker og spisesteder i umiddelbar nærhet av Evangeliekirken. Vi servere kaffe/te/vann og frukt/snacks.
 
Flere av talerne er også med på Jesusfellesskapets åpne møter søndag 17.03. kl. 12.00 og 19.00.