Logo

Sonetter fra Moabit

About the event

Organizer: SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER

Sonetter fra Moabit
Sonettene er skrevet i tysk fangenskap av den tyske motstandsmannen Albrecht Haushofer. 79 sonetter ble funnet blant hans ting i Moabitfengslet etter at han ble henrettet like før frigjøringen. På konserten får du høre et utvalgt av sonettene etter en innledende samtale mellom komponist Marcus Paus og historiker Carl Emil Vogt (HL-senteret).

Map displaying event location

Villa Grande (HL-senteret)

Huk Aveny 56, Oslo, Norge

Sonetter fra Moabit

Sonetter fra Moabit

About the event

Organizer: SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER

Sonetter fra Moabit
Sonettene er skrevet i tysk fangenskap av den tyske motstandsmannen Albrecht Haushofer. 79 sonetter ble funnet blant hans ting i Moabitfengslet etter at han ble henrettet like før frigjøringen. På konserten får du høre et utvalgt av sonettene etter en innledende samtale mellom komponist Marcus Paus og historiker Carl Emil Vogt (HL-senteret).