Logo

Reflexsleir (1.-4. klasse)

About the event

Organizer: Nordmøre og Romsdal Indremisjon, Acta Møre og Norkirken Molde

Pris:

600.- pr deltaker

20% søskenmoderasjon (420.-)


Program for leiren (kan bli endringer)

Lørdag                                    Søndag

1100 Registrering                    0730 Før frokostfrukt

1200 Lunch                             0830 Frokost

1230 Samling                          1000 Uteaktiviteter

1400 Uteaktiviteter                  1100 Frilek og pakking

1500 Grøt                                1200 Varm lunch

1600 Aktiviteter og kiosk         1315 Avslutningssamling

1800 Uteoppdrag                    1400 Hjemreise

1900 Taco

2000 Refleks-Party

2100 God natt samling

2200 Sovetid

 

Map displaying event location

Frænabu Misjonssenter

Frænabu kurs og leirsted, Farstadvegen, Farstad, Norge

Reflexsleir (1.-4. klasse)

Reflexsleir (1.-4. klasse)

About the event

Organizer: Nordmøre og Romsdal Indremisjon, Acta Møre og Norkirken Molde

Pris:

600.- pr deltaker

20% søskenmoderasjon (420.-)


Program for leiren (kan bli endringer)

Lørdag                                    Søndag

1100 Registrering                    0730 Før frokostfrukt

1200 Lunch                             0830 Frokost

1230 Samling                          1000 Uteaktiviteter

1400 Uteaktiviteter                  1100 Frilek og pakking

1500 Grøt                                1200 Varm lunch

1600 Aktiviteter og kiosk         1315 Avslutningssamling

1800 Uteoppdrag                    1400 Hjemreise

1900 Taco

2000 Refleks-Party

2100 God natt samling

2200 Sovetid