Logo

DIGITALT SORG OG KRISE SEMINAR.

Saturday 20 January

12:00 – 12:00

About the event

Organizer: Als Norge

Å få en alvorlig og sykdom er forbundet med sorg. Sorg for den som får sykdommen og sorg for de som har en relasjon til den som har sykdommen. ALS Norge tror at dersom man våger å snakke om sorg, så kan sorgen kanskje bli litt lettere å bære. Med dette som bakteppe, øsker ALS Norge velkommen til seminar om sorg og kriser. 

DIGITALT SORG OG KRISE SEMINAR.

DIGITALT SORG OG KRISE SEMINAR.

Saturday 20 January

12:00 – 12:00

About the event

Organizer: Als Norge

Å få en alvorlig og sykdom er forbundet med sorg. Sorg for den som får sykdommen og sorg for de som har en relasjon til den som har sykdommen. ALS Norge tror at dersom man våger å snakke om sorg, så kan sorgen kanskje bli litt lettere å bære. Med dette som bakteppe, øsker ALS Norge velkommen til seminar om sorg og kriser.