Logo

God start - grunnkurs for faglige ledere og instruktører

About the event

Organizer: OKVIKEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

Kurset God start er OKVikens grunnkurs for instruktører og faglig ledere i våre medlemsbedrifter. Vi har et felles mål om at lærlingen skal oppleve god kvalitet gjennom hele læretiden sin og kurset er i så måte et av våre bidrag til det.

Du vil oppleve oppdaterte kursholdere som veileder, foreleser og fasiliterer stor grad av deltakermedvirkning og refleksjon gjennom kursdagen. Du vil får nyttige "inputs" i  en rekke vesentlige temaer som:

  • hvordan være en god instruktør
  • utfordringer i instruktørrollen
  • idemyldring og kunnskapsdeling 
  • OLKWEB - digitalt opplæringsverktøy (ta med pc)

I forkant av kurset vi du få tilsendt lenker med et par korte videopresentasjoner som tar for seg sentrale deler av kurset innhold. Vi ber deg se disse som en forberedelse til selve kurset. 

Sted: THX-salen, Indre Østfold rådhus, Rådhusgata 22, 1830 Askim

MERK: Påmeldingen er bindende!

Dersom du ikke møter eller har meldt forfall innen en uke før kursstart (sykefravær unntatt) vilmedlemsbedriften motta en faktura på kr. 500,- til dekning av våre kostnader.

Map displaying event location

THX-salen

Indre Østfold Rådhus (tidligere Askim rådhus), Rådhusgata 22, 1830 Askim, Norge

God start - grunnkurs for faglige ledere og instruktører

God start - grunnkurs for faglige ledere og instruktører

About the event

Organizer: OKVIKEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

Kurset God start er OKVikens grunnkurs for instruktører og faglig ledere i våre medlemsbedrifter. Vi har et felles mål om at lærlingen skal oppleve god kvalitet gjennom hele læretiden sin og kurset er i så måte et av våre bidrag til det.

Du vil oppleve oppdaterte kursholdere som veileder, foreleser og fasiliterer stor grad av deltakermedvirkning og refleksjon gjennom kursdagen. Du vil får nyttige "inputs" i  en rekke vesentlige temaer som:

  • hvordan være en god instruktør
  • utfordringer i instruktørrollen
  • idemyldring og kunnskapsdeling 
  • OLKWEB - digitalt opplæringsverktøy (ta med pc)

I forkant av kurset vi du få tilsendt lenker med et par korte videopresentasjoner som tar for seg sentrale deler av kurset innhold. Vi ber deg se disse som en forberedelse til selve kurset. 

Sted: THX-salen, Indre Østfold rådhus, Rådhusgata 22, 1830 Askim

MERK: Påmeldingen er bindende!

Dersom du ikke møter eller har meldt forfall innen en uke før kursstart (sykefravær unntatt) vilmedlemsbedriften motta en faktura på kr. 500,- til dekning av våre kostnader.