Logo

Inkluderingsdager Telemark 26.01-2024

About the event

Organizer: Der du bor / SoCentral

Velkommen til Inkluderingsdag om arbeidsinkludering

Telemark har satt seg mål om å bli best på inkludering. Da må vi kjenne hverandre, inspirere hverandre, lære av hverandre og utfordre hverandre! Inkluderingsdager er for alle som jobber for bedre og bredere deltakelse og mindre utenforskap. 

Samling 26. januar

Telemark Fylkeskommune er vertskap for årets første inkluderingsdag i Grenland.
Vi møtes i «Telemarkshuset», midt på Landmannstorget i Skien – fylkets knutepunkt. Vi vil finne ut hva som må til for å få enda flere med i arbeidslivet. Vi får høre fra politikere, myndigheter og vi får praktiske eksempler på alternative veier inn i arbeidslivet. 

Dato: 26.01 kl 08.30-12.00, inkludert gratis lunsj.

Vi setter også av et eget lokale fra kl 12.00-13.00 for alle som har lyst til å bli igjen og fortsette praten. 
Sted: Fylkeskommunen, Torggata 18, Skien

Program: 
Kl 08.30 - Velkommen, 
Ved fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid

Det er ferdigheter og innsatsviljen vi ser etter. Ved Eskil Domben, eier Get Academy
Get Academy er en ideel organisasjon som ikke ser på bakgrunn eller utdanning, men interesser og innsatsvilje. På denne heldigitale IT skolen dyrker de frem de aller beste talentene for programmering.  

Fra ingen utdanning til butikksjef i Norgesgruppen, og jobbskaper for andre. Hva har jeg lært på den reisen? 
Ved Jonas Straume, Sarepta aktiv ungdomsjobb

Hvordan kan frivillighet være inngang til arbeidslivet? Sykkelkollektivet i Porsgrunn viser vei!  Ved Kjetil Haugersveen og Finn Martin Sørensen

Hvilke virkemidler og begrensninger har NAV for å legge til rette for fleksible samarbeid? Hva kan gjøres for å bidra til å få enda flere flyktninger og innvandrere over i jobb?
Hvordan kan frivilligheten, private og/eller sosiale entreprenører forsterke arbeidsinkludering?
Hva hindrer oss i å få det til?
Ved Kristin Nicolaisen og Gentiana Krasniqi-Hyseni.

Panelsamtale med fylkespolitikere. 

Gratis lunsj kl 11.30

Og som vanlig blir det godt tid til samtaler ved bordene mellom innleggene. 

Vet du om andre som burde delta? Send veldig gjerne denne invitasjonen videre, så enda flere kan få nytte av møteplassen. 

Inkluderingsdager er møteplass mange steder i landet
Inkluderingsdager startet i Oslo av Velferdsetaten, SoCentral og Kybri. Takket være midler fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen har SoCentral kunnet ta metoden og møteplassen til Rogaland, Østfold, Vestfold og nå Grenland og Telemark. Fylkeskommune har gitt støtte til etablering av Inkluderingsdager både i Vestfold og nå i Telemark.

Hvem står bak?
Organisasjonen «Der du bor» (DDB) organiserer ti Nærmiljøsenter/Frivilligsentraler og mange inkluderingsprosjekt i flere fylker. Siden 2017 har DDB ledet Grenland Inkluderingsforum som nå er utvidet til Inkluderingsdager Telemark i samarbeid med SoCentral, Stiftelsen Flexid, Kirkens Bymisjon, Skien og Porsgrunn kommune, og Fylkeskommunen som sørger for finansiering. 

Hilsen arbeidsgruppa 
Gisle Lunde, Lise Ripegutu, Lailo Merganova, Stig Roar Hansen, Nina Meling Haugen, Kjetil Haugersveen og Mette Øinæs Habberstad

Map displaying event location

Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Skien

Torggata 18, 3717 Skien, Norge

Inkluderingsdager Telemark 26.01-2024

Inkluderingsdager Telemark 26.01-2024

About the event

Organizer: Der du bor / SoCentral

Velkommen til Inkluderingsdag om arbeidsinkludering

Telemark har satt seg mål om å bli best på inkludering. Da må vi kjenne hverandre, inspirere hverandre, lære av hverandre og utfordre hverandre! Inkluderingsdager er for alle som jobber for bedre og bredere deltakelse og mindre utenforskap. 

Samling 26. januar

Telemark Fylkeskommune er vertskap for årets første inkluderingsdag i Grenland.
Vi møtes i «Telemarkshuset», midt på Landmannstorget i Skien – fylkets knutepunkt. Vi vil finne ut hva som må til for å få enda flere med i arbeidslivet. Vi får høre fra politikere, myndigheter og vi får praktiske eksempler på alternative veier inn i arbeidslivet. 

Dato: 26.01 kl 08.30-12.00, inkludert gratis lunsj.

Vi setter også av et eget lokale fra kl 12.00-13.00 for alle som har lyst til å bli igjen og fortsette praten. 
Sted: Fylkeskommunen, Torggata 18, Skien

Program: 
Kl 08.30 - Velkommen, 
Ved fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid

Det er ferdigheter og innsatsviljen vi ser etter. Ved Eskil Domben, eier Get Academy
Get Academy er en ideel organisasjon som ikke ser på bakgrunn eller utdanning, men interesser og innsatsvilje. På denne heldigitale IT skolen dyrker de frem de aller beste talentene for programmering.  

Fra ingen utdanning til butikksjef i Norgesgruppen, og jobbskaper for andre. Hva har jeg lært på den reisen? 
Ved Jonas Straume, Sarepta aktiv ungdomsjobb

Hvordan kan frivillighet være inngang til arbeidslivet? Sykkelkollektivet i Porsgrunn viser vei!  Ved Kjetil Haugersveen og Finn Martin Sørensen

Hvilke virkemidler og begrensninger har NAV for å legge til rette for fleksible samarbeid? Hva kan gjøres for å bidra til å få enda flere flyktninger og innvandrere over i jobb?
Hvordan kan frivilligheten, private og/eller sosiale entreprenører forsterke arbeidsinkludering?
Hva hindrer oss i å få det til?
Ved Kristin Nicolaisen og Gentiana Krasniqi-Hyseni.

Panelsamtale med fylkespolitikere. 

Gratis lunsj kl 11.30

Og som vanlig blir det godt tid til samtaler ved bordene mellom innleggene. 

Vet du om andre som burde delta? Send veldig gjerne denne invitasjonen videre, så enda flere kan få nytte av møteplassen. 

Inkluderingsdager er møteplass mange steder i landet
Inkluderingsdager startet i Oslo av Velferdsetaten, SoCentral og Kybri. Takket være midler fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen har SoCentral kunnet ta metoden og møteplassen til Rogaland, Østfold, Vestfold og nå Grenland og Telemark. Fylkeskommune har gitt støtte til etablering av Inkluderingsdager både i Vestfold og nå i Telemark.

Hvem står bak?
Organisasjonen «Der du bor» (DDB) organiserer ti Nærmiljøsenter/Frivilligsentraler og mange inkluderingsprosjekt i flere fylker. Siden 2017 har DDB ledet Grenland Inkluderingsforum som nå er utvidet til Inkluderingsdager Telemark i samarbeid med SoCentral, Stiftelsen Flexid, Kirkens Bymisjon, Skien og Porsgrunn kommune, og Fylkeskommunen som sørger for finansiering. 

Hilsen arbeidsgruppa 
Gisle Lunde, Lise Ripegutu, Lailo Merganova, Stig Roar Hansen, Nina Meling Haugen, Kjetil Haugersveen og Mette Øinæs Habberstad