Logo

Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

Wednesday 13 December 2023

10:00 – 15:30

Sommerro House

Sommerro, Sommerrogata, Oslo, Norge

About the event

Organizer: IKT-Norge og goforIT

Norge skal halvere utslippene innen 2030. Et av tiltakene som nå innføres er skjerping i kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Endringene som gjelder allerede fra årsskiftet innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. 

 

De nye reglene legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst. 

Hvordan lykkes vi med å vekte innkjøp av skole-pc, mobiltelefoner, nettbrett, printere, servere osv? Hva er vesentlig og hva er mindre vesentlig? 

Vi ser i tillegg på hva dette betyr for innkjøp av software, digital infrastruktur, skytjenester, digitale tjenester. Hvordan lykkes vi med alt dette? 

 

IKT-Norge og GoforIT inviterer teknologinæringen til vårt arrangement på Sommerro House 13. desember for gjennomgang av den nye veilederen og gode diskusjoner om hvordan vi lykkes med de nye kravene. 

 

PROGRAM:

10:00 Velkommen ved Mali Hole Skogen, teknologi og bærekraft direktør i IKT-Norge. Introduksjon: Vi ser på prosessen som har ledet frem til dit vi er i dag og på hva Norsk teknologibransje og leverandørene har foran seg fra 1. januar. 

 

10:20 Gjennomgang av utkastet til veileder (se utkast til veileder fra DFØ). Oversikt over de nye anbudsreglene som trer i kraft 1. januar 2024, ved Patrik Tuhus Patner Advokatfirmaet Berngaard.  

 

11:00 Ombruk og reparasjoner: Hvilken betydning får ombruk og reparasjoner av IKT-utstyr nå? Innledninger ved Guro Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk og Steinar Aune, CEO i Foxway 

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

11:30 Hvordan lykkes med grønne innkjøp av IKT-utstyr med de nye bestemmelsene? Innledning ved Nelly Flatland, bærekraftsdirektør i Atea

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

12:00 Lunsj: 

Sommerros sushi og bentobox

 

12:30 Digitale tjenester/Software - hva er vesentlig når vi skal vekte miljø? 

Innledning ved Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet.

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

13:00 Skytjenester - Hvordan vekter vi miljø ved innkjøp av skytjenester. Innledning ved Torgeir Waterhouse, partner i OTTE

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

13:30 Datasentertjenetser. Innledning ved Stine Holte, bærekraftsdirektør i BULK infrastructure

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

14:00 Pause 

 

14:15 Key-note: “Det aller viktigste du må vite nå”

Inger Roll-Matthiesen, administrerende direktør i Advokatfirmaet Berngaard og Trude Ertresvåg, VP Sustainability Devold. 

Diskusjon i plenum: Styrker og svakheter med det nye regelverket - hvordan lykkes vi?

 

15:15 Oppsummering og takk for i dag. 

 

Map displaying event location

Sommerro House

Sommerro, Sommerrogata, Oslo, Norge

Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

Wednesday 13 December 2023

10:00 – 15:30

Sommerro House

Sommerro, Sommerrogata, Oslo, Norge

About the event

Organizer: IKT-Norge og goforIT

Norge skal halvere utslippene innen 2030. Et av tiltakene som nå innføres er skjerping i kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Endringene som gjelder allerede fra årsskiftet innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. 

 

De nye reglene legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst. 

Hvordan lykkes vi med å vekte innkjøp av skole-pc, mobiltelefoner, nettbrett, printere, servere osv? Hva er vesentlig og hva er mindre vesentlig? 

Vi ser i tillegg på hva dette betyr for innkjøp av software, digital infrastruktur, skytjenester, digitale tjenester. Hvordan lykkes vi med alt dette? 

 

IKT-Norge og GoforIT inviterer teknologinæringen til vårt arrangement på Sommerro House 13. desember for gjennomgang av den nye veilederen og gode diskusjoner om hvordan vi lykkes med de nye kravene. 

 

PROGRAM:

10:00 Velkommen ved Mali Hole Skogen, teknologi og bærekraft direktør i IKT-Norge. Introduksjon: Vi ser på prosessen som har ledet frem til dit vi er i dag og på hva Norsk teknologibransje og leverandørene har foran seg fra 1. januar. 

 

10:20 Gjennomgang av utkastet til veileder (se utkast til veileder fra DFØ). Oversikt over de nye anbudsreglene som trer i kraft 1. januar 2024, ved Patrik Tuhus Patner Advokatfirmaet Berngaard.  

 

11:00 Ombruk og reparasjoner: Hvilken betydning får ombruk og reparasjoner av IKT-utstyr nå? Innledninger ved Guro Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk og Steinar Aune, CEO i Foxway 

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

11:30 Hvordan lykkes med grønne innkjøp av IKT-utstyr med de nye bestemmelsene? Innledning ved Nelly Flatland, bærekraftsdirektør i Atea

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

12:00 Lunsj: 

Sommerros sushi og bentobox

 

12:30 Digitale tjenester/Software - hva er vesentlig når vi skal vekte miljø? 

Innledning ved Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet.

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

13:00 Skytjenester - Hvordan vekter vi miljø ved innkjøp av skytjenester. Innledning ved Torgeir Waterhouse, partner i OTTE

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

13:30 Datasentertjenetser. Innledning ved Stine Holte, bærekraftsdirektør i BULK infrastructure

Spørsmål og plenumsdiskusjon

 

14:00 Pause 

 

14:15 Key-note: “Det aller viktigste du må vite nå”

Inger Roll-Matthiesen, administrerende direktør i Advokatfirmaet Berngaard og Trude Ertresvåg, VP Sustainability Devold. 

Diskusjon i plenum: Styrker og svakheter med det nye regelverket - hvordan lykkes vi?

 

15:15 Oppsummering og takk for i dag.