Logo

The Soul Children Leader Conference

26 October 09:00 –

27 October 22:00

Storsalen Menighet

Staffeldts gate 4, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Acta - barn og unge i Normisjon

Soul Children Leader Conference

Storsalen, - Oslo, lørdag 26 oktober 2024

Vi har gleden av å invitere alle lokale Soul Children-ledere og andre barne- og ungdomskorledere til en egen Soul Children-lederkonferanse. 

Dette blir en dag med undervisning om de sosiale-, åndelige-, musikalske- og administrative områdene i Soul Children. I tillegg til at det blir god forkynnelse, lovsang, konsert og tid til erfaringsutveksling, samtaler og hygge.

Ønsket er å gi oppmuntring, utrusting og inspirasjon til videre lokalt arbeid, og vi håper dere har anledning til å komme med flere ledere fra hvert kor. 

Program

10.00 Registrering/mingletid

11.00 Åpningsmøte

12.00 Undervisning

13.00 Lunsj

14.00 Undervisning

15.30 Kaffepause

16.00 Erfaringsutveksling
17.00 Matpause (ordner mat selv)/fritid/div samlinger

20.00 Konsert
21.30 Mingletid

22.00 Slutt

 

Søndag 27 oktober er alle velkomne på Soul Church-gudstjeneste i Storsalen kl 16.00.

 

For nærmere informasjon sjekk www.soulchildren.no 

Arrangør: Acta - barn og unge i Normisjon
Vertskapskor: Oslo Soul Children 

 

Aldersgrense: 18 år

 

In English: 

We are pleased to invite all local Soul Children leaders and other children's and youth choir leaders to a separate Soul Children leadership conference.

This will be a day of teaching, about the social, spiritual, musical and administrative areas of Soul Children. IAs well as good preaching, praise, a concert and time to exchange experiences. 

The wish is to provide encouragement, equipment and inspiration for further local work, and we hope you have the opportunity to bring several leaders from each choir.

 

Program

10.00 Registration/mingling time

11.00 Opening meeting

12.00 Teaching

13.00 Lunch

14.00 Teaching

15.30 Coffee break

16.00 Exchange of experience

17.00 Lunch break (arrange food yourself)/free time/various gatherings

20.00 Concert

21.30 Mingling time

22.00 End

 

On Sunday 27 October, everyone is welcome at the Soul Church service in the Storsalen at 4pm.

For more information check www.soulchildren.no 

Organiser Acta - barn og unge i Normisjon

Host choir: Oslo Soul Children

Age limit: 18 years

Map displaying event location

Storsalen Menighet

Staffeldts gate 4, Oslo, Norge

The Soul Children Leader Conference

The Soul Children Leader Conference

26 October 09:00 –

27 October 22:00

Storsalen Menighet

Staffeldts gate 4, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Acta - barn og unge i Normisjon

Soul Children Leader Conference

Storsalen, - Oslo, lørdag 26 oktober 2024

Vi har gleden av å invitere alle lokale Soul Children-ledere og andre barne- og ungdomskorledere til en egen Soul Children-lederkonferanse. 

Dette blir en dag med undervisning om de sosiale-, åndelige-, musikalske- og administrative områdene i Soul Children. I tillegg til at det blir god forkynnelse, lovsang, konsert og tid til erfaringsutveksling, samtaler og hygge.

Ønsket er å gi oppmuntring, utrusting og inspirasjon til videre lokalt arbeid, og vi håper dere har anledning til å komme med flere ledere fra hvert kor. 

Program

10.00 Registrering/mingletid

11.00 Åpningsmøte

12.00 Undervisning

13.00 Lunsj

14.00 Undervisning

15.30 Kaffepause

16.00 Erfaringsutveksling
17.00 Matpause (ordner mat selv)/fritid/div samlinger

20.00 Konsert
21.30 Mingletid

22.00 Slutt

 

Søndag 27 oktober er alle velkomne på Soul Church-gudstjeneste i Storsalen kl 16.00.

 

For nærmere informasjon sjekk www.soulchildren.no 

Arrangør: Acta - barn og unge i Normisjon
Vertskapskor: Oslo Soul Children 

 

Aldersgrense: 18 år

 

In English: 

We are pleased to invite all local Soul Children leaders and other children's and youth choir leaders to a separate Soul Children leadership conference.

This will be a day of teaching, about the social, spiritual, musical and administrative areas of Soul Children. IAs well as good preaching, praise, a concert and time to exchange experiences. 

The wish is to provide encouragement, equipment and inspiration for further local work, and we hope you have the opportunity to bring several leaders from each choir.

 

Program

10.00 Registration/mingling time

11.00 Opening meeting

12.00 Teaching

13.00 Lunch

14.00 Teaching

15.30 Coffee break

16.00 Exchange of experience

17.00 Lunch break (arrange food yourself)/free time/various gatherings

20.00 Concert

21.30 Mingling time

22.00 End

 

On Sunday 27 October, everyone is welcome at the Soul Church service in the Storsalen at 4pm.

For more information check www.soulchildren.no 

Organiser Acta - barn og unge i Normisjon

Host choir: Oslo Soul Children

Age limit: 18 years