Logo

Webinar, 17. april 2024: Smertekartlegging

Wednesday 17 April

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Bli med på et svært matnyttig webinar om smerter og smertekartlegging! Opptak er tilgjengelig 14 dager i etterkant. 

Læringsutbyttemål:

Etter gjennomført webinar skal deltakeren ha:

 • Økt kunnskap om ulike måter og verktøy for å kartlegge smerte
 • Økt evne til å vurdere effekt av fysikalsk behandling når det kommer til smerte og funksjon
 • Økt forståelse for når en behandling bør avsluttes eller endres
 • Økt kompetanse i å tilpasse behandling etter pasientens behov knyttet til smerte og funksjon

Forelesere:

Lars Petter Granan og Tone Marte Ljoså.

Lars Petter Granan: Granan er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har en doktorgrad fra Senter for idrettsskadeforskning. Granan er overlege og avdelingsleder ved Avdeling for smertebehandling OUS. Ved siden av har han en bistilling som forsker ved UiO og en bistilling som prosjektleder i NORWAC med ansvar for Gaza Pain Clinic.

Tone Marte Ljoså: Ljoså er sykepleier, og har en mastergrad i smertebehandling fra Bond University (Australia) og en PhD i smerte hos pasienter med psoriasis fra Universitetet i Oslo. Hun jobber i dag som leder for Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS), der hun blant annet har ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling og er redaktør i Metodebok for smerte. Ljoså jobber også klinisk som smertesykepleier ved smertepoliklinikken (OUS) med ansvar for å følge opp pasienter som trapper opp/ned analgetika. Videre er hun forsker på temaene medikamentoppfølging (analgetika), livskvalitet og smerte hos pasienter med sår, opplevd urettferdighet hos pasienter med langvarig smerte, samt oversettelse av PROMs (spørreskjema). I tillegg jobber hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) der hun blant annet leder et tverrprofesjonelt masterprogram.

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris: 

 • Medlemmer av NMF: 350 kr
 • Ikke medlem av NMF: 500 kr

Kurskontakt: Thomas Andre Helgesen // thomas@manuellterapi.no

Webinar, 17. april 2024: Smertekartlegging

Webinar, 17. april 2024: Smertekartlegging

Wednesday 17 April

18:00 – 20:00

About the event

Organizer: Norsk Manuellterapeutforening

Bli med på et svært matnyttig webinar om smerter og smertekartlegging! Opptak er tilgjengelig 14 dager i etterkant. 

Læringsutbyttemål:

Etter gjennomført webinar skal deltakeren ha:

 • Økt kunnskap om ulike måter og verktøy for å kartlegge smerte
 • Økt evne til å vurdere effekt av fysikalsk behandling når det kommer til smerte og funksjon
 • Økt forståelse for når en behandling bør avsluttes eller endres
 • Økt kompetanse i å tilpasse behandling etter pasientens behov knyttet til smerte og funksjon

Forelesere:

Lars Petter Granan og Tone Marte Ljoså.

Lars Petter Granan: Granan er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har en doktorgrad fra Senter for idrettsskadeforskning. Granan er overlege og avdelingsleder ved Avdeling for smertebehandling OUS. Ved siden av har han en bistilling som forsker ved UiO og en bistilling som prosjektleder i NORWAC med ansvar for Gaza Pain Clinic.

Tone Marte Ljoså: Ljoså er sykepleier, og har en mastergrad i smertebehandling fra Bond University (Australia) og en PhD i smerte hos pasienter med psoriasis fra Universitetet i Oslo. Hun jobber i dag som leder for Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS), der hun blant annet har ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling og er redaktør i Metodebok for smerte. Ljoså jobber også klinisk som smertesykepleier ved smertepoliklinikken (OUS) med ansvar for å følge opp pasienter som trapper opp/ned analgetika. Videre er hun forsker på temaene medikamentoppfølging (analgetika), livskvalitet og smerte hos pasienter med sår, opplevd urettferdighet hos pasienter med langvarig smerte, samt oversettelse av PROMs (spørreskjema). I tillegg jobber hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) der hun blant annet leder et tverrprofesjonelt masterprogram.

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris: 

 • Medlemmer av NMF: 350 kr
 • Ikke medlem av NMF: 500 kr

Kurskontakt: Thomas Andre Helgesen // thomas@manuellterapi.no